clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:

  • Softwareselectie tool
  • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

  • Gratis advies van een software expert
  • Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.

HRM en salarisadministratie software vergelijken

HR2day Nmbrs® Employes AFAS HRM Humanwave Daywize Cloud
HR2dayNmbrs®EmployesAFAS HRMHumanwaveDaywize Cloud
Bekijk product Bekijk product Bekijk product Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product
Beoordeling (2.8)2.8 (4.4)4.4 (4.9)4.9
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers minimize check check minimize check minimize
6 tot 10 medewerkers minimize check check minimize check check
11 tot 25 medewerkers minimize check check check check check
26 tot 50 medewerkers minimize check check check check check
51 tot 75 medewerkers minimize check check check check check
76 tot 100 medewerkers minimize check check check check check
101 tot 150 medewerkers check check minimize check check check
151 tot 200 medewerkers check check minimize check check check
201 tot 250 medewerkers check check minimize check check check
251 tot 300 medewerkers check check minimize check minimize check
301 tot 350 medewerkers check check minimize check minimize check
351 tot 400 medewerkers check check minimize check minimize check
401 tot 500 medewerkers check check minimize check minimize check
500 of meer medewerkers check check minimize check minimize check
Beveiliging
Back ups i check check check check minimize check
Beveiliging en toegang op IP-adres i check check minimize check check minimize
Data opslag in Europa  i check check check check minimize check
Flexibele gebruikersrechten   i check check minimize check check check
Single Sign On (SSO) i check check minimize check minimize check
Twee-factor-authenticatie i check check minimize check check check
Branche
Overheid i minimize check minimize check check check
Zakelijke dienstverlening i check check check check check check
Zorg i minimize check minimize check check minimize
Bouw en installatie i check check minimize check check check
Facilitaire dienstverlening i check check check check check minimize
Horeca i check check check check check check
IT i check check check check check check
Maatschappelijke dienstverlening i check check minimize check check check
Retail i check check check check check check
Farma en Chemie i check check minimize check check check
Accountancy i minimize minimize minimize check minimize minimize
Agro sector i check check minimize check check check
Automotive i check check minimize check check check
Educatie i check check minimize check check check
Handel i check check check check check check
Industrie i check check minimize check check check
Logistiek i check check minimize check check check
Media i check check check check check check
Online dienstverlening i check check check check check check
Petrol markt i check minimize minimize check minimize minimize
Productie i check check minimize check check check
Recreatie i check check check check check check
Uitzendbranche i minimize minimize minimize check minimize minimize
Vastgoedsector i check check check check check minimize
Budget per gebruiker per maand
€1 tot €5 minimize check minimize minimize check minimize
€5 tot €10 minimize check minimize minimize check minimize
€10 tot €25 minimize check minimize minimize check minimize
€25 tot €50 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€50 tot €75 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€75tot €100 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€100 of meer minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Communicatie
Bezoekersregistratie i minimize minimize minimize check minimize minimize
Communicatie via software i check check minimize check check check
Delen van nieuwsberichten check check minimize check check minimize
Interne chat i check minimize minimize check minimize minimize
Logboek i check minimize minimize check check check
Online agenda i minimize minimize minimize check minimize minimize
Processignalen i check check minimize check check check
Tijdlijn i minimize minimize minimize check minimize check
Declaraties
Kilometerdeclaraties   i check check check check
Onkostendeclaraties i check check check check
Real time valuta conversie i minimize minimize minimize minimize
Status bekijken van declaraties i check check check check
Accorderingsworkflow   i check check check check
Automatische buitenlandse btw teruggave i minimize minimize minimize minimize
Automatische kilometer berekening i check check minimize check
Business trips aanvragen i minimize check minimize minimize
Creditcard integratie i minimize minimize minimize minimize
Declaraties accorderen via een app i check check minimize check
Declaraties kostenplaatsen i check check check minimize
Declareren via een app   i check check check check
Feedback notities i minimize check check check
Digitaal ondertekenen
Authenticatiemethode i check minimize minimize check
Juridisch rechtsgeldig i check minimize minimize check
Meerdere documenten   i check minimize minimize check
Meerdere ondertekenaars i check minimize minimize check
Meesturen van bijlagen i minimize check check check
Voortgang ondertekenen i check check check check
Digitale handtekening i check check check check
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i check check check check check check
Opslaan van documenten i check check check check check check
Fiscaal
IB aangifte i minimize minimize
Inzicht KOR i minimize minimize
Opgaaf ICP  i minimize minimize
PKIoverheid-certificaat   i minimize minimize
Suppletie omzetbelasting   i minimize minimize
Uitstelregeling   i minimize minimize
Voorlopige aanslag IB aangifte i minimize minimize
Voorlopige aanslag VPB aangifte i minimize minimize
VPB aangifte i minimize minimize
Aangifte dividendbelasting i minimize minimize
Aangifte loonheffing i minimize minimize
BTW aangifte   i minimize minimize
BTW overzicht   i minimize minimize
HRM
Mobiele app i check check minimize check check check
ESS i check check check check check check
Medewerkersprofielen i check check check check check check
Meerdere verlof soorten i check check check check check check
MSS i check check check check check check
MSS app i check minimize minimize check minimize check
POP rapportages i check check minimize check
Sjablonen functie profielen i check check minimize check check check
Arbeidsovereenkomst generator i check check check check check check
Bedrijfseigendommen aanvragen i check minimize minimize check minimize check
Calamiteitenregistratie i minimize check check minimize
Contractbeheer medewerkers i check check check check check check
Digitaal personeelsdossier   i check check check check check check
Genereren van een organogram i check minimize minimize check check minimize
HR rapportages i check check check check
Implementatie kosten
€0 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€1 tot €100 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€100 tot €500 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€20.000 of meer minimize minimize minimize minimize minimize minimize
€5.000 tot €20.000 check minimize minimize minimize minimize minimize
€500 tot €5.000 minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i minimize minimize minimize check minimize minimize
Procesbeschrijvingen   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Registreren van inspecties i minimize minimize minimize check minimize minimize
Verbetervoorstellen i minimize minimize minimize check minimize minimize
Werkinstructies   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Opleidingsmanagement
Inkoopkosten opleidingen i minimize check minimize minimize
Inzicht in studievoortgang i minimize check minimize minimize
Opleiding registratie i check check minimize check
Opleidingen beheren i check check minimize check
Opleidingen plannen i minimize check minimize minimize
Opleidingsmanagement van medewerkers i minimize check minimize check
Opleidingsrapportages i check check minimize minimize
Website koppeling i minimize minimize minimize minimize
Werken met studiemateriaal i minimize check minimize check
Evaluatie van opleidingen i minimize check minimize check
Personeelsplanning
Inwerkschema's i minimize minimize minimize check minimize minimize
Meerdere locaties/afdelingen i minimize check minimize check check minimize
Open diensten i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Oproep meldingen i minimize minimize minimize check minimize minimize
Pauzes berekenen   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Plannen op basis van budget i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Plannen op verwachte loonkosten i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Roosters maken  i minimize check minimize check check minimize
Toeslagen i minimize check minimize check check minimize
Weersverwachting   i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Werktijden/diensten ruilen   i minimize minimize minimize minimize check minimize
Beschikbaarheid checken   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Diensten herhalen   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Optimale bezetting i minimize minimize minimize minimize check minimize
Platform
Cloud i check check check check check check
API   i check check check check check check
Sandbox i minimize check minimize minimize minimize check
Server i minimize minimize minimize minimize check minimize
Zelflerende software i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Prijsmodel
Abonnement i minimize check check check check check
Eenmalig betalen i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Freemium i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Gratis proefaccount i minimize check check minimize check minimize
Op aanvraag i minimize minimize minimize check minimize check
Per eenheid i minimize minimize minimize minimize check minimize
Salaris
Koppeling loonschalen   i check check check check check minimize
Proforma   i check check check check check minimize
TWK berekeningen i check check check check minimize minimize
WKR   i check check check check check minimize
Automatische trede verhoging   i check check minimize check minimize minimize
Digitale loonstrook   i check check check check check minimize
Eigen regelingen toevoegen i check check check check check minimize
Salaris betaalbestand i check check check check check minimize
Software categorie
Analyse en rapportage i check minimize minimize minimize check check
Bezorging i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Boekhouding i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
CRM i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Debiteurenbeheer i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Declaratie i check minimize minimize minimize check check
Digitaal ondertekenen i check minimize minimize minimize check check
Document management i check minimize minimize minimize check minimize
EPD i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
ERP i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Facturatie i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Factuurverwerking i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Fiscaal i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Flexibele verloning i minimize minimize minimize minimize check minimize
Helpdesk i minimize minimize minimize minimize check minimize
HRM i check check minimize check check check
Integratie software i minimize minimize minimize minimize check minimize
Jaarrekening i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Kassa i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitsmanagement i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Offerte i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Opleidingsmanagement check minimize minimize minimize check check
Personeelsplanning i minimize minimize minimize minimize check minimize
Procesmanagement i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Productconfiguratie i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Productieplanning i minimize minimize minimize minimize check minimize
Projectmanagement i minimize minimize minimize minimize check minimize
Recruitment i check minimize minimize minimize minimize check
Reservering i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Rittenregistratie i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Salarisadministratie i check check check check check minimize
Sales i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Servicemanagement i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Talentmanagement i check minimize minimize minimize check check
Urenregistratie i minimize minimize minimize check check minimize
Verzuim i check check minimize check minimize check
Voorraadbeheer i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Webshops i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Werkbonnen i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Support
Chat met medewerker check
Chatbot minimize
Kennisbank check
Mail/bericht via website check
Software demo i check check check check check check
Telefonische helpdesk check
Taakbeheer
Externe partij login   i check minimize minimize check minimize minimize
Status van lopende taken i check minimize minimize check minimize minimize
Taken overzicht i check minimize minimize check minimize minimize
Toewijzen van rollen i check minimize minimize check minimize minimize
Aanmaken van taken i check minimize minimize check minimize minimize
Taal interface
Arabisch minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Bahasa Indonesia minimize minimize minimize minimize
Deens   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Duits   minimize check minimize check minimize minimize
Engels   check check minimize check check check
Fins minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Frans   minimize minimize minimize check check minimize
Hindi
Italiaans   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Japans
Mandarijn   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Nederlands   check check check check check check
Noors   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Pools   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Portugees   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Roemeens
Russisch minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Spaans   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Tamil
Telugu
Tsjechisch minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Turks   minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Zweeds   minimize check minimize minimize minimize minimize
Talentmanagement
Game based assessments i minimize minimize minimize minimize
Gesprekscyclus check check minimize check
Persoonlijk ontwikkelingsplan i check check minimize check
Prestatiemanagement   i check check minimize check
360 graden feedback   i check check minimize check
Feedback tussen medewerkers   i check check minimize check
Type organisatie
MKB i check check check check check check
Grootbedrijf i check check minimize check check check
Multinationals i check minimize minimize check minimize minimize
Starter i check check
Stichting i check check check check check check
Vereniging i minimize check check check check minimize
ZZP i minimize minimize
Non-profit i minimize check minimize check check check
Urenregistratie
Inklokken i minimize minimize minimize minimize check minimize
Inzicht in urensaldo's i minimize minimize minimize check check minimize
Mobiele app i minimize minimize minimize check check minimize
Plus- en minuren   i minimize minimize minimize check check minimize
Urenregistratie per project i minimize minimize minimize check check minimize
Urenregistratie personeel i minimize minimize minimize check check minimize
Accorderen van uren i minimize minimize minimize check check minimize
Activiteitstimer i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Afwezigheidregistratie i minimize minimize minimize check check minimize
Automatische tijdregistratie i minimize minimize minimize minimize check minimize
Cao regels i minimize minimize minimize check minimize minimize
Externe urenvalidatie i minimize minimize minimize minimize minimize minimize
Tijd matchen aan klant i minimize minimize minimize minimize check minimize
Verificatie mogelijkheden
Biometrische handtekening i minimize minimize minimize minimize
DigiD   minimize minimize minimize minimize
eHerkenning   minimize minimize minimize minimize
Email   minimize minimize minimize minimize
iDIN   minimize minimize minimize minimize
IP adres   minimize minimize minimize minimize
SMS verificatie   minimize check minimize minimize
Verificatie middels iDeal minimize minimize minimize minimize
Verzuim
Scheiding medische en niet medische gegevens   i minimize minimize minimize check minimize minimize
Status overzicht per medewerker   i check check check check check minimize
Verzuimdossier per medewerker   i check check check check check check
Verzuimprotocol conform WvP i check check minimize check check check
Verzuimrapportages   i check check check check
Werknemer login i check check check check check minimize
Bedrijfsarts login   i check check minimize check minimize minimize
Derde partij login   i check minimize minimize check minimize minimize
Werving en selectie
Input van leidinggevende of HR-medewerkers   i check check minimize check
Inzicht in sollicitatie status   i check check minimize check
Kandidaten management   i check check minimize check
Koppeling met banensites   i check minimize minimize check
Matching mogelijkheden   i check check minimize check
Online publiceren van vacatures   i check check minimize check
Scores koppelen aan sollicitatieformulieren   i check minimize minimize check
Sollicitant selfservice   i check check minimize minimize
Sollicitatieformulieren ontwerpen   i check check minimize check
Solliciteren via social media   i minimize minimize minimize minimize
Sourcing mogelijkheden   i minimize minimize minimize minimize
Vacaturebeheer   i check check minimize check
Beoordelen van sollicitanten   i check check minimize check
CV koppeling met Linkedin   i check minimize minimize minimize
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i check check minimize check check check
Workflow management   i check check minimize check check check
Bekijk product Bekijk product Bekijk product Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product