clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:

 • Softwareselectie tool
 • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

 • Gratis advies van een software expert
 • Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.

HRM systeem voor het MKB

Eenvoudig en onafhankelijk de beste HRM systeem voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) vergelijken. HRM staat voor Human Resource Management en automatiseert personeelszaken zoals het aanvragen van verlof, declaraties en bruikleen. Ook wordt hierin het personeelsdossier bijgehouden zoals contracten, beoordelingen, loonstroken en andere belangrijke formulieren.

AFAS HRM HoorayHR Humanwave Personio
AFAS HRMHoorayHRHumanwavePersonio
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website
Beoordeling (4.4)4.4 (4.8)4.8 (4.9)4.9 (4.5)4.5
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers minimize check check minimize
6 tot 10 medewerkers minimize check check minimize
11 tot 25 medewerkers check check check minimize
26 tot 50 medewerkers check check check minimize
51 tot 75 medewerkers check check check check
76 tot 100 medewerkers check check check check
101 tot 150 medewerkers check minimize check check
151 tot 200 medewerkers check minimize check check
201 tot 250 medewerkers check minimize check check
251 tot 300 medewerkers check minimize minimize check
301 tot 350 medewerkers check minimize minimize check
351 tot 400 medewerkers check minimize minimize check
401 tot 500 medewerkers check minimize minimize check
500 of meer medewerkers check minimize minimize check
Beveiliging
Back ups i check check minimize check
Beveiliging en toegang op IP-adres i check check check minimize
Data opslag in Europa  i check check minimize check
Flexibele gebruikersrechten   i check check check check
Single Sign On (SSO) i check check minimize check
Twee-factor-authenticatie i check check check check
Branche
Overheid i check check check check
Zakelijke dienstverlening i check check check check
Zorg i check check check check
Bouw en installatie i check check check check
Facilitaire dienstverlening i check check check check
Horeca i check minimize check check
IT i check check check check
Maatschappelijke dienstverlening i check check check check
Retail i check check check check
Farma en Chemie i check check check check
Accountancy i check check minimize check
Agro sector i check check check minimize
Automotive i check minimize check check
Educatie i check check check check
Handel i check check check check
Industrie i check check check check
Logistiek i check check check check
Media i check check check check
Online dienstverlening i check check check minimize
Petrol markt i check check minimize minimize
Productie i check check check check
Recreatie i check check check check
Uitzendbranche i check check minimize check
Vastgoedsector i check check check check
Budget per gebruiker per maand
€1 tot €5 minimize check check check
€5 tot €10 minimize minimize check check
€10 tot €25 minimize minimize check check
€25 tot €50 minimize minimize minimize minimize
€50 tot €75 minimize minimize minimize minimize
€75tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 of meer minimize minimize minimize minimize
Communicatie
Bezoekersregistratie i check minimize minimize minimize
Communicatie via software i check check check minimize
Delen van nieuwsberichten check minimize check minimize
Interne chat i check minimize minimize minimize
Logboek i check check check minimize
Online agenda i check check minimize minimize
Processignalen i check check check minimize
Tijdlijn i check check minimize minimize
Declaraties
Kilometerdeclaraties   i check check check minimize
Onkostendeclaraties i check check check minimize
Real time valuta conversie i minimize check minimize minimize
Status bekijken van declaraties i check check check minimize
Accorderingsworkflow   i check check check minimize
Automatische buitenlandse btw teruggave i minimize minimize minimize minimize
Automatische kilometer berekening i check minimize minimize minimize
Business trips aanvragen i check minimize minimize minimize
Creditcard integratie i minimize minimize minimize minimize
Declaraties accorderen via een app i check check minimize minimize
Declaraties kostenplaatsen i check check check minimize
Declareren via een app   i check check check minimize
Feedback notities i check check check minimize
Digitaal ondertekenen
Authenticatiemethode i minimize check minimize check
Juridisch rechtsgeldig i minimize check minimize check
Meerdere documenten   i minimize check minimize check
Meerdere ondertekenaars i minimize check minimize check
Meesturen van bijlagen i check check check check
Voortgang ondertekenen i check check check check
Digitale handtekening i check check check check
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i check minimize check check
Opslaan van documenten i check check check check
HRM
Mobiele app i check check check check
ESS i check check check check
Medewerkersprofielen i check check check check
Meerdere verlof soorten i check check check minimize
MSS i check check check check
MSS app i check check minimize check
POP rapportages i check minimize minimize minimize
Sjablonen functie profielen i check minimize check check
Bedrijfseigendommen aanvragen i check minimize minimize minimize
Calamiteitenregistratie i check minimize check minimize
Contractbeheer medewerkers i check check check check
Digitaal personeelsdossier   i check check check check
Genereren van een organogram i check minimize check check
HR rapportages i check check check check
Arbeidsovereenkomst generator i check minimize check check
Implementatie kosten
€0 minimize check minimize minimize
€1 tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 tot €500 minimize minimize minimize minimize
€20.000 of meer minimize minimize minimize minimize
€5.000 tot €20.000 minimize minimize minimize minimize
€500 tot €5.000 minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i check minimize minimize minimize
Procesbeschrijvingen   i check minimize minimize minimize
Registreren van inspecties i check minimize minimize minimize
Verbetervoorstellen i check minimize minimize minimize
Werkinstructies   i check minimize minimize minimize
Opleidingsmanagement
Inkoopkosten opleidingen i check minimize minimize minimize
Inzicht in studievoortgang i check minimize minimize minimize
Opleiding registratie i check minimize minimize minimize
Opleidingen beheren i check minimize minimize minimize
Opleidingen plannen i check minimize minimize minimize
Opleidingsmanagement van medewerkers i check minimize minimize minimize
Opleidingsrapportages i check minimize minimize minimize
Website koppeling i minimize minimize minimize minimize
Werken met studiemateriaal i check minimize minimize minimize
Evaluatie van opleidingen i check minimize minimize minimize
Personeelsplanning
Inwerkschema's i check check minimize check
Meerdere locaties/afdelingen i check check check check
Open diensten i minimize minimize minimize minimize
Oproep meldingen i check minimize minimize minimize
Pauzes berekenen   i check check minimize check
Plannen op basis van budget i minimize minimize minimize minimize
Plannen op verwachte loonkosten i minimize minimize minimize minimize
Roosters maken  i check minimize check minimize
Toeslagen i check minimize check minimize
Weersverwachting   i minimize minimize minimize minimize
Werktijden/diensten ruilen   i minimize minimize check minimize
Beschikbaarheid checken   i check minimize minimize check
Diensten herhalen   i check minimize minimize minimize
Optimale bezetting i minimize check check minimize
Platform
Cloud i check check check check
API   i check check check check
Sandbox i minimize minimize minimize minimize
Server i minimize check check minimize
Zelflerende software i minimize minimize minimize minimize
Prijsmodel
Abonnement i check check check check
Eenmalig betalen i minimize minimize minimize minimize
Freemium i minimize minimize minimize minimize
Gratis proefaccount i minimize check check check
Op aanvraag i check minimize minimize minimize
Per eenheid i minimize minimize check minimize
Salaris
Koppeling loonschalen   i check minimize check minimize
Proforma   i check minimize check minimize
TWK berekeningen i check minimize minimize minimize
WKR   i check minimize check minimize
Automatische trede verhoging   i check minimize minimize check
Digitale loonstrook   i check check check minimize
Eigen regelingen toevoegen i check minimize check minimize
Salaris betaalbestand i check minimize check minimize
Software categorie
Analyse en rapportage i minimize check check minimize
Bezorging i minimize minimize minimize minimize
Boekhouding i minimize check minimize minimize
CRM i minimize minimize minimize minimize
Debiteurenbeheer i minimize minimize minimize minimize
Declaratie i minimize check check minimize
Digitaal ondertekenen i minimize check check minimize
Document management i minimize check check minimize
EPD i minimize minimize minimize minimize
ERP i minimize minimize minimize minimize
Facturatie i minimize minimize minimize minimize
Factuurverwerking i minimize minimize minimize minimize
Fiscaal i minimize minimize minimize minimize
Flexibele verloning i minimize minimize check minimize
Helpdesk i minimize minimize check minimize
HRM i check check check check
Integratie software i minimize minimize check minimize
Jaarrekening i minimize minimize minimize minimize
Kassa i minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitsmanagement i minimize minimize minimize minimize
Offerte i minimize minimize minimize minimize
Opleidingsmanagement minimize minimize check minimize
Personeelsplanning i minimize minimize check check
Procesmanagement i minimize check minimize minimize
Productconfiguratie i minimize minimize minimize minimize
Productieplanning i minimize minimize check minimize
Projectmanagement i minimize minimize check minimize
Recruitment i minimize minimize minimize check
Reservering i minimize minimize minimize minimize
Rittenregistratie i minimize minimize minimize minimize
Salarisadministratie i check minimize check minimize
Sales i minimize minimize minimize minimize
Servicemanagement i minimize minimize minimize minimize
Talentmanagement i minimize minimize check minimize
Urenregistratie i check check check check
Verzuim i check check minimize minimize
Voorraadbeheer i minimize minimize minimize minimize
Webshops i minimize minimize minimize minimize
Werkbonnen i minimize minimize minimize minimize
Support
Chat met medewerker check minimize
Chatbot minimize minimize
Kennisbank check minimize
Mail/bericht via website check minimize
Software demo i check check check check
Telefonische helpdesk check minimize
Taakbeheer
Externe partij login   i check check minimize minimize
Status van lopende taken i check minimize minimize check
Taken overzicht i check minimize minimize check
Toewijzen van rollen i check check minimize check
Aanmaken van taken i check minimize minimize check
Taal interface
Arabisch minimize minimize minimize minimize
Bahasa Indonesia minimize minimize minimize minimize
Deens   minimize minimize minimize minimize
Duits   check minimize minimize check
Engels   check check check check
Fins minimize minimize minimize minimize
Frans   check minimize check check
Hindi minimize
Italiaans   minimize minimize minimize minimize
Japans minimize
Mandarijn   minimize minimize minimize minimize
Nederlands   check check check check
Noors   minimize minimize minimize minimize
Pools   minimize minimize minimize minimize
Portugees   minimize minimize minimize minimize
Roemeens minimize
Russisch minimize minimize minimize minimize
Spaans   minimize minimize minimize check
Tamil minimize
Telugu minimize
Tsjechisch minimize minimize minimize minimize
Turks   minimize minimize minimize minimize
Zweeds   minimize minimize minimize minimize
Talentmanagement
Game based assessments i minimize minimize minimize minimize
Gesprekscyclus check minimize minimize minimize
Persoonlijk ontwikkelingsplan i check minimize minimize minimize
Prestatiemanagement   i check minimize minimize check
360 graden feedback   i check check minimize minimize
Feedback tussen medewerkers   i check check minimize check
Type organisatie
MKB i check check check check
Grootbedrijf i check minimize check check
Multinationals i check minimize minimize check
Stichting i check check check check
Vereniging i check check check check
Non-profit i check check check check
Urenregistratie
Inklokken i minimize minimize check check
Inzicht in urensaldo's i check minimize check check
Mobiele app i check check check minimize
Plus- en minuren   i check check check check
Urenregistratie per project i check check check check
Urenregistratie personeel i check check check check
Accorderen van uren i check check check check
Activiteitstimer i minimize minimize minimize check
Afwezigheidregistratie i check check check check
Automatische tijdregistratie i minimize minimize check minimize
Cao regels i check minimize minimize minimize
Externe urenvalidatie i minimize minimize minimize minimize
Tijd matchen aan klant i minimize minimize check minimize
Verificatie mogelijkheden
Biometrische handtekening i minimize minimize minimize minimize
DigiD   minimize minimize minimize minimize
eHerkenning   minimize minimize minimize minimize
Email   minimize check minimize minimize
iDIN   minimize minimize minimize minimize
IP adres   minimize minimize minimize minimize
SMS verificatie   check minimize minimize minimize
Verificatie middels iDeal minimize minimize minimize minimize
Verzuim
Scheiding medische en niet medische gegevens   i check check minimize check
Status overzicht per medewerker   i check check check check
Verzuimdossier per medewerker   i check check check check
Verzuimprotocol conform WvP i check minimize check minimize
Verzuimrapportages   i check check check check
Werknemer login i check check check minimize
Bedrijfsarts login   i check check minimize check
Derde partij login   i check check minimize minimize
Werving en selectie
Input van leidinggevende of HR-medewerkers   i check minimize minimize check
Inzicht in sollicitatie status   i check minimize minimize check
Kandidaten management   i check minimize minimize check
Koppeling met banensites   i minimize minimize minimize check
Matching mogelijkheden   i check minimize minimize minimize
Online publiceren van vacatures   i check minimize minimize check
Scores koppelen aan sollicitatieformulieren   i minimize minimize minimize minimize
Sollicitant selfservice   i check minimize minimize minimize
Sollicitatieformulieren ontwerpen   i check minimize minimize minimize
Solliciteren via social media   i minimize minimize minimize check
Sourcing mogelijkheden   i minimize minimize minimize check
Vacaturebeheer   i check minimize minimize check
Beoordelen van sollicitanten   i check minimize minimize check
CV koppeling met Linkedin   i minimize minimize minimize check
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i check check check check
Workflow management   i check check check check
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website

 

De 7 voordelen van een HRM systeem voor het MKB

Een HRM systeem voor het MKB helpt bedrijven met het structureren, automatiseren en digitaliseren van personeelszaken. Hieronder staan de 7 belangrijkste voordelen van het gebruik van software in het MKB:

 1. Tijd besparen: Door het optimaliseren van processen met software zorg je ervoor dat je meer kostbare tijd overhoudt.
 2. Kosten verlagen: Naast het besparen van tijd bespaar je ook op de kosten. Door het digitaliseren van processen zijn er minder handmatige handelingen nodig. Dit kan bijvoorbeeld schelen in de personeelskosten.
 3. Structuur: Alle informatie staat op de juiste plaats en iedereen weet waar deze gevonden kan worden.
 4. Online: Alles is digitaal waardoor heeft iedereen altijd en overal toegang tot belangrijke gegevens heeft. Medewerkers kunnen online en real-time met elkaar samenwerken. Dit zorgt voor een betere en snellere communicatie tussen collega’s. Bovendien kunnen de archiefkasten de deur uit.
 5. Software koppelen: Er zijn steeds meer koppelingen tussen verschillende software beschikbaar. Zo kun je steeds meer bedrijfsprocessen digitaliseren.
 6. Risicobeheer: Informatie wordt veilig opgeslagen in de cloud en er worden dagelijks automatisch back ups gemaakt. Jouw gegevens zullen dus nooit verloren gaan.
 7. Analyse en rapportage: Met software verzamel je eenvoudig en snel data waarmee waardevolle data analyses en overzichten kunnen worden gemaakt. Zo kan een betrouwbaar overzicht worden gemaakt om bijvoorbeeld aan het management te rapporteren of medewerkers inzicht in de resultaten van je bedrijf te geven. Ontdek waar knel- en verbeterpunten liggen, formuleer doelstellingen voor je bedrijf en verbeter de besluitvorming.

 

HRM systeem voor het MKB vergelijken

 

 1.  

 

Prijzen vergelijken van een HRM systeem voor het MKB

Prijzen en verdienmodellen voor HRM systemen variëren per softwareleverancier. Waar het ene bedrijf software aanbiedt voor een vast maandelijks bedrag, bieden andere bedrijven bijvoorbeeld een gratis instapmodel(freemium) aan. Ook hangen de prijzen van de software vaak af van het aantal gebruikers van de aanvrager. Het noemen van één prijs per softwarepakket geeft geen betrouwbaar beeld van de daadwerkelijke kosten en het vergelijken van prijzen kan hierdoor lastig zijn. SoftwareWatcher beschikt over filters waarmee je het prijsmodel en de prijsverhoudingen tussen softwareleveranciers kan vergelijken. Tijdens een software demonstratie krijg je van de softwareleverancier een indicatie van de prijs voor jouw bedrijf zodat je precies weet waar je aan toe bent.

 

Een HRM systeem koppelen met bestaande software in je bedrijf

Wanneer je tevreden bent over je huidige software systemen dan wil je graag dat nieuwe software systemen hier goed mee kunnen koppelen. Een software koppeling zorgt er immers voor dat informatie tussen beide systemen automatisch wordt uitgewisseld zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn. Met de software vergelijking van SoftwareWatcher kun je eenvoudig zien welke software met elkaar koppelt. Hiervoor hoef je alleen de integratiefilter te raadplegen op de vergelijkingspagina.

 

HRM systeem functionaliteiten in het MKB

In dit overzicht staat een uitleg van de functionaliteiten van een HRM systeem in het MKB. Leer alles over HRM systemen en kom erachter welke functionaliteiten belangrijk zijn voor jouw bedrijf.

 • Arbeidsovereenkomst generator van een HRM systeem in het MKB

Het automatisch genereren van een arbeidsovereenkomst met een HRM systeem.

 • Contractbeheer medewerkers met een HRM systeem in het MKB

Vastleggen van contractgegevens. Het HRM systeem houdt automatisch contractuele bepalingen bij.

 • Digitaal personeelsdossier met een HRM systeem in het MKB

Het HRM systeem maakt het eenvoudig om een digitaal personeelsdossier bij te houden.

 • Employee self service middels een mobiele app

Mogelijkheid om als medewerker zelf bepaalde HR-zaken te regelen middels een app. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van salarisstroken, aanvragen van verlof en het inzien van vakantie-uren.

 • Employee self service

Mogelijkheid om als medewerker zelf bepaalde HR-zaken te regelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van salarisstroken, aanvragen van verlof en het inzien van vakantie-uren.

 • Genereren van een organogram met een HRM systeem in het MKB

Op basis van ingevoerde gegevens van medewerkers en afdelingen wordt een organogram gegenereerd.

 • Inkoop aanvragen met een HRM systeem in het MKB

Medewerkers kunnen diensten en goederen aanvragen met het HRM systeem.

 • Manager selfservice

Mogelijkheid om als manager zelf bepaalde HR zaken te regelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn zoals het goedkeuren van verlof en/of het beheren van het personeelsdossier.

 • Manager selfservice middels een mobiele app

Mogelijkheid om als manager zelf bepaalde HR zaken te regelen middels een mobiele app. Dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn zoals het goedkeuren van verlof en/of het beheren van het personeelsdossier.

 • Medewerkersprofielen met een HRM systeen in het MKB

Inzicht in de medewerkersprofielen binnen de organisatie. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de opleidingen, competenties, kennis en expertise.

 • Meerdere verlof soorten aanvragen met een HRM systeen in het MKB

Met het HRM systeem zijn meerdere soorten verlof mogelijk zoals wettelijke- en bovenwettelijke vakantie uren, ATV en overuren.

 • Sjablonen functie profielen gebruiken met een HRM systeen in het MKB

De mogelijkheid om meerdere sjablonen aan te maken ten aanzien van functie profielen.

 1.