clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. Hiervoor bieden wij een aantal hulpmiddelen:

 • Softwareselectie tool
 • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de selectietool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

 • Implementeren van software
 • Na de softwareselectie moet je de software implementeren in je bedrijf. Software implementeren is een lastig traject en veel implementatietrajecten mislukken. Om hiervan een succes te maken ontvang je van ons een gratis en eenvoudig stappenplan voor het implementeren van software bij het aanvragen van een software demonstratie. SoftwareWatcher helpt je dus ook na de softwareselectie verder om je bedrijf te digitaliseren.

 • Persoonlijke hulp
 • Mocht je er nog niet uitkomen dan kun je ons altijd bellen, wij helpen je graag op weg met het selecteren van de juiste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf.

CRM software voor het MKB

Eenvoudig en onafhankelijk de beste CRM software voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) vergelijken. Of start de softwareselectie tool met de gele knop bovenaan deze pagina en vergelijk alleen de software die bij je bedrijf past. De eenvoudige softwareselectie is gratis te doorlopen en bestaat uit een aantal relevante vragen over alle bedrijfprocessen en software functionaliteiten. 

KorenCRM LIFT Software PerfectView CRM Online Simplicate Teamleader
KorenCRMLIFT SoftwarePerfectView CRM OnlineSimplicateTeamleader
Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen
Beoordeling (4.0)4.0
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers check clear check check check
6 tot 10 medewerkers check check check check check
11 tot 25 medewerkers check check check check check
26 tot 50 medewerkers check check check check check
51 tot 75 medewerkers check check check check clear
76 tot 100 medewerkers check check check check clear
101 tot 150 medewerkers check check check check clear
151 tot 200 medewerkers clear check check clear clear
201 tot 250 medewerkers clear check check clear clear
251 tot 300 medewerkers clear check check clear clear
301 tot 350 medewerkers clear check check clear clear
351 tot 400 medewerkers clear check check clear clear
401 tot 500 medewerkers clear check check clear clear
500 of meer medewerkers clear check check clear clear
Analyse en Rapportage
Balans i clear clear clear clear clear
Benchmark   i clear clear clear clear clear
Bezettingsgraad rapportages clear check clear check clear
Calamiteitenrapportage i clear clear clear clear clear
Doorrekenen van scenario’s   i clear clear clear clear clear
Drillthrough   i clear check clear clear clear
Financiële ratio's i clear clear
HR rapportages i clear check clear clear check
Kasstroomoverzicht i clear clear clear clear clear
Kostenplaats rapportages i clear check clear check clear
Kostenprognoses clear check clear clear clear
Medewerker productiviteit i clear check clear check check
Omzet prognoses i clear check clear check check
Omzet rapportages i check check clear check check
Omzet rapportages per medewerker i clear check clear check clear
Omzet verdeling klantenportefeuille i clear check check check clear
Onderhandenwerk positie i clear check clear check clear
Opleidingsrapportages i check clear
Persoonlijke ontwikkeling rapportages i clear check check clear clear
Prognose balans clear clear clear clear clear
Prognose kasstroomoverzicht clear clear clear clear clear
Prognose resultatenrekening clear clear clear clear clear
Projectresultaten clear check clear check check
Resultatenrekening i clear check clear clear clear
Verlof- en verzuimrapportages   i clear check clear check check
Betaalmethode
Automatische incasso   i clear check clear check check
Beveiliging
Back ups i check check check check check
Beveiliging en toegang op IP-adres i check clear clear clear clear
Data opslag in Europa  i check check check check check
Flexibele gebruikersrechten   i check check check check check
Single Sign On (SSO) i clear check clear check clear
Twee-factor-authenticatie i check check check check check
Boekhouden
Invoeren van financiële boekingen i clear clear clear clear clear
Kostenplaatsen i check clear clear
Accountancyportaal   i clear clear clear
Activa module i clear clear clear
Automatische boekingsvoorstellen voor bankafschriften i clear clear clear
Bankafschriften inlezen   i clear clear clear
Crediteurenbeheer   i clear clear clear clear clear
Doorklikken tot aan de factuur   i clear check clear clear clear
Gebroken boekjaar i clear clear clear
Periodes vergrendelen i clear clear clear
Periodeverdeling op facturen i clear clear clear clear clear
Vreemde valuta i check clear clear
Branche
Zakelijke dienstverlening i clear check check check clear
Bouw en installatie i clear clear check clear clear
Retail i clear check check clear clear
Horeca i clear check check clear clear
IT i clear check check check clear
Handel i clear clear check clear clear
Productie i clear clear check clear clear
Zorg i check clear check clear clear
Non-profit i check check check clear clear
Facilitaire dienstverlening i clear check check check clear
Petrol markt i clear clear clear clear clear
Vastgoedsector i clear check check check clear
Accountancy i clear clear clear clear clear
Agro sector i clear clear check clear clear
Automotive i clear clear check clear clear
Educatie i clear check check clear clear
Farma en Chemie i clear clear check clear clear
Industrie i clear check check clear clear
Logistiek i clear check check clear clear
Maatschappelijke dienstverlening i clear clear check clear clear
Media i clear check check check clear
Recreatie i clear clear check clear clear
Uitzendbranche i clear check clear clear clear
Webwinkels i clear clear check clear clear
CRM
Relatiebeheer i check check check check check
Relatiebeheer via een mobiele app clear check check check check
Contractbeheer klanten i clear check check clear check
Dossierbeheer   i check check check check check
E-mailintegratie   i check check check check check
Historie per klant i check check check check check
Klanten aanmaken via KvK koppeling   i clear clear check check check
Klanten categoriseren i check check check check check
Klantportaal i check check check clear check
Meerdere contactpersonen i check check check check check
Registreren van klantnotities i check check check check check
Visitekaartjes scannen i clear clear clear clear check
Communicatie
Bezoekersregistratie i check check clear clear check
Communicatie via software i clear check check check clear
Delen van nieuwsberichten clear check clear clear check
Interne chat i clear clear clear clear clear
Logboek i clear check check clear check
Online agenda i clear check clear check check
Processignalen clear check check check clear
Tijdlijn i clear check check check check
Debiteurenbeheer
Beheren van debiteuren   i clear check clear check check
Betalingsherinneringen en aanmaningen   i clear check clear check check
Betalingsregeling i check check check
Cash forecasting   i clear check clear clear clear
Debiteurendossier i clear check clear check check
Debiteurnotities i clear check clear check check
Dialoog op factuurniveau i clear check clear clear check
Oninbare factuur i clear clear clear
Declaraties
Accorderingsworkflow   i clear clear clear
Automatische kilometer berekening i clear clear clear
Declaraties accorderen via een app   i clear clear clear
Declaraties kostenplaatsen i clear clear clear
Declareren via een app   i clear clear clear
Feedback notities i clear clear clear
Kilometerdeclaraties   i clear check clear clear clear
Onkostendeclaraties i clear clear clear clear clear
Status bekijken van declaraties i clear clear clear
Digitaal ondertekenen
Authenticatiemethode i check clear clear
Digitale handtekening i clear check check clear check
Juridisch rechtsgeldig i clear check check clear check
Meerdere documenten   i clear check check clear check
Meerdere ondertekenaars i clear clear clear
Meesturen van bijlagen clear check check clear check
Voortgang van ondertekenen bijhouden i clear check check clear check
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i clear check check check clear
Opslaan van documenten i check check check check check
Facturatie
Abonnementen   i check check check check check
Btw tarieven i check check check check check
Concept facturen opslaan clear check check check check
Creditfacturen i check check check check check
Eigen huisstijl op factuur i check check check check check
Facturatie in meerdere talen clear check check check check
Facturen inplannen i clear check check check check
Facturen naar groepen i check check check check check
Factureren met staffelprijzen check check clear check check
Factureren met vaste prijs check check check check check
Factuur sjablonen check check check check check
Ideal op de factuur check check clear clear check
Kortingen en (sub)totalen op facturen check check check check check
Kostensoorten op factuur i check check check check check
Nacalculatie facturatie i clear check clear check check
Online factuur i check check check check check
Opstellen van facturen   i check check check check check
Paypal op de factuur clear clear clear clear check
Periodieke facturatie check check check check check
Toevoegen bijlage aan factuur clear check check check check
UBL  factureren i clear check check check check
Verzamel factuur clear check clear check check
Factuurverwerking
Automatische boekingsvoorstellen i clear clear clear
Autorisatie workflow i clear clear clear
Bonnen/Facturen inleveren via een mobiele app   i clear clear clear
Facturen accorderen via een mobiele app clear clear clear
Facturen digitaal aanleveren i clear check clear clear clear
Factuur matchen aan ontvangsten i clear clear clear
Factuur notities i clear clear clear clear clear
Herkennen facturen i clear clear clear
Meerdere facturen in één keer aanleveren i check clear clear
Meerdere facturen in één keer versturen i clear clear clear
Online archief i check clear clear
Splitsen en samenvoegen   i check clear clear
Status bekijken van factuur clear clear clear clear clear
UBL facturen verwerken i check clear clear
Fiscaal
BTW overzicht   i clear clear
HRM
Aanvragen van goederen of diensten i check clear clear
Arbeidsovereenkomst generator i check clear clear
Contractbeheer medewerkers i check check clear
Digitaal personeelsdossier   i clear check clear check clear
Employee self service middels een mobiele app i clear clear clear
Employee self Service   i check clear clear
Genereren van een organogram i check clear clear
Manager Selfservice i check clear clear
Manager Selfservice middels een mobiele app i check clear clear
Medewerkersprofielen i check check check
Meerdere verlof soorten i clear check clear check check
Sjablonen functie profielen i check clear clear
Integraties
Exact Globe clear clear clear
La Posta clear check
Online Succes clear check
Spotler clear check
Active Campaign clear clear clear
AFAS software check clear clear clear clear
AXI check clear
Basecone clear clear clear
Campaign Monitor clear clear clear
Cash Software clear clear clear
Digitalefactuur.nl clear check
Dropbox clear clear
e-Boekhouden clear clear clear
Easy Systems clear check
Exact Online check clear check check check
Fiscaal Gemak clear check clear
Gmail clear clear check check check
Google Calendar agenda clear check check
Google Drive clear clear clear
HubSpot clear clear clear
Informer clear clear clear
Jira Atlassian clear clear clear
Kamer van koophandel clear clear check check clear
Loket clear clear clear
Loon salarissoftware clear clear clear
Magento clear check
Mailcamp check clear
Mailchimp clear clear check check check
Microsoft Excel clear clear check clear check
Microsoft Onedrive clear clear clear clear check
Microsoft Outlook 365 agenda clear clear check check check
Microsoft PowerPoint clear clear check clear check
Microsoft Word clear clear check clear check
Minox clear check clear
Mollie clear clear check clear check
Moneybird clear clear check check clear
MuisSoftware clear check clear
Nextens clear check clear
Nmbrs clear clear clear
OutSmart clear check
Payt clear check clear
PerfectView CRM Online clear clear clear
Pink web applications clear check clear
Pipedrive clear clear clear
Pivoton clear clear clear
Postcode.nl check clear
Salesforce clear clear clear
SBV-Z BSN check clear
SecureLogin clear check clear
Slack clear clear clear
Snelstart clear clear check check clear
Twinfield clear clear check check clear
Unit4 clear check clear
Vecozo check clear
Visma eAccounting check clear check clear clear
WeFact clear clear clear
WooCommerce clear clear check
Yuki clear check clear
Zapier clear check check
Jaarrekening
Opstellen jaarrekening i clear clear
Kassasysteem
Digitale kassabon i clear clear
Koppeling met bezorgdiensten i clear clear
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i clear clear clear
Procesbeschrijvingen   i check clear clear
Registreren van inspecties i clear check check clear clear
Werkinstructies   i check clear clear
Offerte
Omzetten van goedgekeurde offerte naar contract i clear clear clear clear check
Algemene voorwaarde meesturen   i clear check check check check
Dialoog op offerte niveau i clear clear clear clear check
Eigen huisstijl op offertes i clear check check check check
Kortingen en (sub)totalen op offerte clear check check check check
Offerte omzetten in factuur   i clear check check check check
Offerte online accepteren   i clear check check check check
Offerte sjablonen clear check check check check
Omzetten van offerte naar order, werkbon of project i clear check check clear check
Opstellen van offertes   i clear check check check check
Overzicht offerte status i clear check check check check
Versiebeheer i clear check check check check
Voorcalculatie clear check check check check
Opleidingsmanagement
Evaluatie van opleidingen i clear clear clear
Opleiding registratie i check clear clear
Opleidingen beheren i check clear clear
Opleidingen plannen i clear clear clear
Website koppeling i clear clear clear
Werken met studiemateriaal i clear clear clear
Personeelsplanning
Roosters maken  i clear check clear clear check
Beschikbaarheid medewerkers   i clear clear clear clear check
Controle bezetting i check clear clear
Diensten herhalen   i check clear check
Inwerkschema's i clear clear clear
Meerdere vestigingen/afdelingen   i check clear check
Openstaande diensten i clear clear clear
Oproep meldingen i clear clear clear
Pauzes berekenen   i check clear check
Plannen op basis van budget i check clear clear
Plannen op verwachte loonkosten i check clear clear
Toeslagen i check clear clear
Weersverwachting   i clear clear clear
Werktijden/diensten ruilen   i check clear check
Platform
API   i check check check check check
Cloud i check check check check check
Sandbox i clear check clear clear clear
Server i clear check clear clear check
Zelflerende software i clear check clear clear clear
Prijs
Gratis clear check clear clear check
Prijzen
Abonnement i check check check check
Gratis proefaccount i check check check
Op aanvraag i check
Productieplanning
Inzicht in capaciteit i clear clear clear
MRP i clear clear clear
Plannen van productie i check clear clear
Simulatie i clear clear clear
Stuklijstbeheer i clear clear clear
Uitbesteding van activiteiten i check clear clear
Projectmanagement
Budgetbewaking   i clear check check check check
Inboeken van inkoopfacturen op projecten clear check clear check check
Maken nieuwe projecttemplates i clear check clear check check
Projectbeheer i clear check check check check
Projecten planning i clear check clear check check
Projecten verdelen in fases i clear check check check check
Projecttemplates i clear check clear check clear
Tariefstructuur i clear check clear check check
Teambeheer i clear check clear check check
Timetracking   i clear check clear check check
Reservering
Beschikbaarheid   i clear clear clear
In- & uitchecken   i clear clear clear
Rittenregistratie
Automatische rittenregistratie i check clear clear
Factureren van ritten i check clear clear
Ritten registreren i check clear clear
Track and trace i clear clear clear
Salaris
Betaalbestand genereren   i clear clear clear
Sales
Analyseer conversies   i clear check check check check
Email en marketingcampagnes maken   i clear clear check clear check
Lead management i clear check check check check
Live chat i clear check clear clear check
Openstaande tegoedbonnen i clear clear clear clear clear
Personalisatie i clear check check clear check
Q&A knowledge base i clear check clear clear clear
Sales proces verdelen in fases i clear check check check check
Spaarprogramma’s   i clear clear clear clear clear
Tegoedbonnen i clear check clear clear clear
Tracking i clear clear check clear check
Servicemanagement
Bewaking SLA's i clear clear check clear clear
Installed base management i clear clear
Registreren van materialen i clear clear check clear clear
Selfservice Portal i check clear clear clear clear
Service taken i check clear check clear check
Servicemeldingen i clear clear check clear check
Ticketmanagement i check clear check clear check
Software categorie
CRM i check check check clear check
Urenregistratie i clear clear clear
Projectmanagement i check check check
Sales i clear clear
Taakbeheer
Aanmaken van taken i clear check clear clear clear
Externe partij login   i clear clear clear clear clear
Status van lopende taken i clear check clear clear clear
Taken overzicht i clear check clear clear clear
Toewijzen van rollen i clear check clear clear clear
Taal interface
Nederlands   check check check check check
Engels   clear check check check check
Duits   clear clear check clear check
Frans   clear check clear clear check
Spaans   clear clear clear clear check
Arabisch clear clear clear clear clear
Deens   clear check clear clear check
Fins clear clear clear clear check
Italiaans   clear check clear clear check
Mandarijn   clear check clear clear clear
Noors   clear clear clear clear check
Pools   clear clear clear clear check
Portugees   clear check clear clear check
Turks   clear clear clear clear check
Zweeds   clear check clear clear check
Talentmanagement
360 graden feedback   i clear clear clear
Persoonlijk ontwikkelingsplan i check clear clear
Prestatiemanagement   i check clear clear
Type organisatie
ZZP i clear check check clear check
Starter i clear clear check clear check
MKB i clear check check check check
Grootbedrijf i clear check check clear check
Vereniging i check clear check clear check
Stichting i check check check clear check
Multinationals i clear check check clear check
Urenregistratie
Urenregistratie personeel i clear check clear check check
Urenregistratie per project i clear check clear check check
Uren registreren via een mobiele app i clear check clear check check
Accorderen van uren i clear check clear check clear
Activiteitstimer i clear check clear check check
Afwezigheidregistratie i clear check clear check check
Automatisch tijd matchen aan klant i clear clear clear check clear
Automatische tijdregistratie i clear clear clear check clear
Cao regels i clear check clear clear clear
Externe urenvalidatie i clear check clear check clear
Inklokken i clear clear clear clear clear
Inzicht in urensaldo's i clear check clear check check
Plus- en minuren   i clear check clear check clear
Verzuim
Status overzicht per medewerker   i clear clear clear
Verzuimdossier per medewerker   clear check clear clear clear
Werknemer login i check clear clear
Voorraadbeheer
Berekening voorraadwaardering i check clear clear
Genereren van een besteladvieslijst i clear clear clear clear clear
Genereren van een voorraadlijst i clear check clear clear clear
Houdbaarheidsdatum i clear clear clear
Optimale orderpick route i clear clear clear
Orderpicklocaties   i clear check clear clear clear
Pakbonnen inlezen i clear check clear clear clear
Prijslabels printen clear check clear clear clear
Retouren i clear clear clear
Serie- en batchnummers   i clear check clear clear clear
Tracing i check clear clear
Verkooporders verwerken i clear check clear clear check
Verschillende voorraad locaties i clear clear clear clear clear
Voorraad alert i clear check clear clear check
voorraden beheren i clear check clear clear check
Zoeken en inkopen in leveranciers databases i clear clear clear clear clear
Webshop
Eigen design   i clear clear
Eigen domeinnaam en e-mailadres clear check clear clear clear
Importeren productlijsten i clear clear
Koppelen met social media i clear clear
Koppelingen met verzendpartijen i clear clear
Multi-Store   i clear clear
Product tags toevoegen   i clear clear
Productfoto’s toevoegen   clear clear
Responsive design   i clear check clear clear clear
Reviews over producten   i clear clear
Reviews over webshop   i clear clear
SSL-certificaat   i clear check clear clear clear
Zoekfunctie   i clear clear
Werving en Selectie
Beoordelen van sollicitanten   i check clear clear
CV koppeling met Linkedin   i check clear clear
Input van leidinggevende of HR-medewerkers   i check clear clear
Inzicht in sollicitatie status   i check clear clear
Matching mogelijkheden   i check clear clear
Online publiceren van vacatures   i check clear clear
Scores koppelen aan sollicitatieformulieren   i check clear clear
Vacaturebeheer   i check clear clear
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i clear clear clear check check
Workflow management   i clear check check check check
Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen Bekijk product link Ga naar website Demo aanvragen

 

CRM software voor het MKB vergelijken met de softwareselectie

Met de gratis softwareselectie tool van SoftwareWatcher kun je eenvoudig relevante software vergelijken en selecteren voor het MKB. De softwareselectie bestaat uit een aantal relevante vragen over alle bedrijfsprocessen en software functionaliteiten in het MKB.

 

De 7 voordelen van CRM software voor het MKB

CRM software voor het MKB helpt bedrijven met het structureren, automatiseren en digitaliseren van personeelszaken. Hieronder staan de 7 belangrijkste voordelen van het gebruik van software:

 1. Tijd besparen: Door het optimaliseren van processen met software zorg je ervoor dat je meer kostbare tijd overhoudt.
 2. Kosten verlagen: Naast het besparen van tijd bespaar je ook op de kosten. Door het digitaliseren van processen zijn er minder handmatige handelingen nodig. Dit kan bijvoorbeeld schelen in de personeelskosten.
 3. Structuur: Alle informatie staat op de juiste plaats en iedereen weet waar deze gevonden kan worden.
 4. Online: Alles is digitaal waardoor heeft iedereen altijd en overal toegang tot belangrijke gegevens heeft. Medewerkers kunnen online en real-time met elkaar samenwerken. Dit zorgt voor een betere en snellere communicatie tussen collega’s. Bovendien kunnen de archiefkasten de deur uit.
 5. Software koppelen: Er zijn steeds meer koppelingen tussen verschillende software beschikbaar. Zo kun je steeds meer bedrijfsprocessen digitaliseren.
 6. Risicobeheer: Informatie wordt veilig opgeslagen in de cloud en er worden dagelijks automatisch back ups gemaakt. Jouw gegevens zullen dus nooit verloren gaan.
 7. Analyse en rapportage: Met software verzamel je eenvoudig en snel data waarmee waardevolle data analyses en overzichten kunnen worden gemaakt. Zo kan een betrouwbaar overzicht worden gemaakt om bijvoorbeeld aan het management te rapporteren of medewerkers inzicht in de resultaten van je bedrijf te geven. Ontdek waar knel- en verbeterpunten liggen, formuleer doelstellingen voor je bedrijf en verbeter de besluitvorming.

CRM software voor het MKB vergelijken

 

Vraag software demonstraties aan om software nog beter met elkaar te vergelijken

Wil je nog meer weten over de software? Met SoftwareWatcher vraag je eenvoudig, vrijblijvend en kosteloos één of meerdere software demonstraties aan. Hieronder de 7 redenen waarom een software demonstratie waardevol is:

 

 1. Kom erachter wat de kwaliteit is van de software functionaliteiten
 2. Krijg een indruk van de gebruiksvriendelijkheid van de software
 3. Leer de mensen achter de software kennen
 4. Stel inhoudelijk vragen stellen over de software
 5. Krijg een juiste indicatie van de kosten van de software
 6. Ontvang een gratis stappenplan voor het implementeren van software van SoftwareWatcher
 7. Ontdek of de software bij je bedrijf past

 

Prijzen vergelijken van CRM software voor het MKB

Prijzen en verdienmodellen voor CRM software variëren per softwareleverancier. Waar het ene bedrijf software aanbiedt voor een vast maandelijks bedrag, bieden andere bedrijven bijvoorbeeld een gratis instapmodel(freemium) aan. Ook hangen de prijzen van de software vaak af van het aantal gebruikers van de aanvrager. Het noemen van één prijs per softwarepakket geeft geen betrouwbaar beeld van de daadwerkelijke kosten en het vergelijken van prijzen kan hierdoor lastig zijn. SoftwareWatcher beschikt over filters waarmee je het prijsmodel en de prijsverhoudingen tussen softwareleveranciers kan vergelijken. Tijdens een software demonstratie krijg je van de softwareleverancier een indicatie van de prijs voor jouw bedrijf zodat je precies weet waar je aan toe bent. 

 

Implementeren van CRM software

De volgende stap na het kiezen van een software systeem is het implementeren van de software in je bedrijf. Het implementeren van software is een ingewikkeld traject en om hiervan een succes te maken geeft SoftwareWatcher een stappenplan weg voor het implementeren van software. Dit stappenplan bevat alle aandachtspunten vanaf de softwareselectie tot en met de software implementatie zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Je ontvangt dit stappenplan gratis bij het aanvragen van een of meer software demonstraties.

 

CRM software koppelen met bestaande software in je bedrijf

Wanneer je tevreden bent over je huidige software systemen dan wil je graag dat nieuwe software systemen hier goed mee kunnen koppelen. Een software koppeling zorgt er immers voor dat informatie tussen beide systemen automatisch wordt uitgewisseld zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn. Met de software vergelijking van SoftwareWatcher kun je eenvoudig zien welke software met elkaar koppelt. Hiervoor hoef je alleen de integratiefilter te raadplegen op de vergelijkingspagina.

 

Start nu met zoeken, vergelijken en selecteren van CRM software voor het MKB

Ben je overtuigd van de meerwaarde van CRM software voor het MKB? Ben je benieuwd welke software bij jouw bedrijf past? Of wil je software koppelen om je bedrijf verder te digitaliseren? Start dan de softwareselectie tool knop bovenaan deze pagina, selecteer de voor jouw bedrijf relevante CRM functionaliteiten en vind de software die bij jouw bedrijf past.

Mocht je er nog niet uitkomen, neem dan contact op of bel ons, wij helpen je graag op weg met het vinden van de juiste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf.

 

De 10 voordelen van SoftwareWatcher

 1. SoftwareWatcher is altijd gratis
 2. Ontdek hoe jouw bedrijf (verder) kan worden gedigitaliseerd
 3. Gebruik de beste softwareselectie tool van Nederland
 4. Vergelijk alle relevante software functionaliteiten
 5. Selecteer en vergelijk de software die bij jouw bedrijf past
 6. Maak gebruik van onze expertise op het gebied van software
 7. Vraag eenvoudig, kosteloos en vrijblijvend één of meerdere software demonstraties tegelijk aan
 8. Ontvang een checklist met de belangrijkste punten waar je op moet letten tijdens een software demonstratie
 9. Gebruik onze tips en tricks voor de beste softwareselectie
 10. Ontvang een stappenplan voor het succesvol implementeren van software