clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:

  • Softwareselectie tool
  • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

  • Gratis advies van een software expert
  • Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.

Projectmanagement tools voor de bouw

De beste projectmanagement tools voor de bouw branche vergelijken. Vergelijk eenvoudig alle software functies die voor jouw belangrijk zijn. 

 

Gripp AFAS Software ERP Bouwmakers Software Cleverdesk
GrippAFAS Software ERPBouwmakers SoftwareCleverdesk
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website
Beoordeling (5.0)5.0 (4.7)4.7
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers check minimize check check
6 tot 10 medewerkers check check check check
11 tot 25 medewerkers check check check check
26 tot 50 medewerkers check check check check
51 tot 75 medewerkers check check check check
76 tot 100 medewerkers check check check check
101 tot 150 medewerkers check check check check
151 tot 200 medewerkers check check check check
201 tot 250 medewerkers check check check check
251 tot 300 medewerkers check check check check
301 tot 350 medewerkers check check check check
351 tot 400 medewerkers check check check check
401 tot 500 medewerkers check check check check
500 of meer medewerkers check check check check
Analyse en rapportage
Kasstroomoverzicht i check check check minimize
Kostenplaats rapportages i check check check minimize
Kostenprognoses check check check minimize
Medewerker productiviteit i check check check check
Omzet prognoses i check check check minimize
Omzet rapportages i check check check check
Omzet rapportages per medewerker i check check minimize check
Omzet verdeling klantenportefeuille i check check check check
Onderhandenwerk positie i check check check check
Opleidingsrapportages i minimize check minimize minimize
POP rapportages i minimize check minimize minimize
Prognose balans check check minimize minimize
Prognose kasstroomoverzicht check check minimize minimize
Prognose resultatenrekening check check check minimize
Project resultaten check check check check
Resultatenrekening i check check check minimize
Verzuimrapportages   i check check minimize check
Balans i check check check minimize
Benchmark   i minimize minimize minimize minimize
Bezettingsgraad rapportages minimize check check minimize
Calamiteitenregistratie i minimize check minimize minimize
Doorrekenen van scenario’s   i minimize check minimize minimize
Drillthrough   i minimize check check minimize
Financiële ratio's i minimize check check minimize
HR rapportages i minimize check minimize check
Beveiliging
Back ups i check check check check
Beveiliging en toegang op IP-adres i check check check check
Data opslag in Europa  i check check check check
Flexibele gebruikersrechten   i check check check check
Single Sign On (SSO) i check check minimize check
Twee-factor-authenticatie i check check check check
Boekhouden
Invoeren van financiële boekingen i check check check minimize
Keurmerk i minimize check minimize minimize
Kostenplaatsen gebruiken i check check check minimize
Periodes vergrendelen i minimize check check minimize
Periodeverdeling op facturen i minimize check minimize minimize
Rekening courant module i minimize check minimize minimize
RGS i minimize check check minimize
Vreemde valuta i minimize check minimize minimize
Accountancyportaal   i check check minimize minimize
Activa module i check check check minimize
Bankafschriften inlezen   i check check check minimize
Betaalservice module i minimize check check minimize
Boekingsvoorstellen bankafschrift i check check check minimize
Crediteurenbeheer   i check check check minimize
Doorklikken tot aan de factuur   i check check check minimize
Eindejaars checklist i minimize check check minimize
Gebroken boekjaar i minimize check minimize minimize
Jaarrekening genereren i minimize check minimize minimize
Branche
Overheid i check check minimize check
Zakelijke dienstverlening i check check minimize check
Zorg i minimize check minimize check
Bouw en installatie i check check check check
Facilitaire dienstverlening i check check minimize check
Horeca i check check minimize minimize
IT i check check minimize check
Maatschappelijke dienstverlening i check check minimize check
Retail i minimize check minimize check
Farma en Chemie i check check minimize check
Accountancy i check check minimize check
Agro sector i check check minimize check
Automotive i check check minimize minimize
Educatie i check check minimize minimize
Handel i check check minimize minimize
Industrie i check check minimize check
Logistiek i check check minimize check
Media i check check minimize minimize
Online dienstverlening i minimize check minimize minimize
Petrol markt i minimize check minimize minimize
Productie i minimize check minimize check
Recreatie i check check minimize minimize
Uitzendbranche i check check minimize check
Vastgoedsector i check check minimize check
Budget per gebruiker per maand
€1 tot €5 minimize minimize minimize minimize
€5 tot €10 minimize minimize check minimize
€10 tot €25 minimize minimize check check
€25 tot €50 minimize minimize check check
€50 tot €75 minimize minimize check minimize
€75tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 of meer minimize minimize minimize minimize
Communicatie
Bezoekersregistratie i minimize check minimize check
Communicatie via software i check check check check
Delen van nieuwsberichten minimize check minimize check
Interne chat i check check minimize minimize
Logboek i check check minimize check
Online agenda i check check minimize check
Processignalen i check check minimize check
Tijdlijn i check check minimize check
CRM
Klantportaal i check check minimize check
KvK koppeling   i check check check check
Meerdere contactpersonen i check check check check
Mobiele app i check check check check
Registreren van klantnotities i check check check check
Relatiebeheer i check check check check
Relaties categoriseren i check check check check
Visitekaartjes scannen i minimize check minimize minimize
Contractbeheer i check check check minimize
Dossierbeheer   i minimize check check check
E-mailintegratie   i check check minimize check
Inzicht klanthistorie i check check check check
Debiteurenbeheer
Oninbare factuur i minimize check minimize minimize
Beheren van debiteuren   i check check check minimize
Betalingsherinneringen  i check check check minimize
Betalingsregeling i minimize check minimize minimize
Cash forecasting   i check check minimize minimize
Debiteurendossier i minimize check minimize minimize
Debiteurnotities i minimize check check minimize
Dialoog op factuurniveau i minimize check minimize minimize
Digitaal ondertekenen
Juridisch rechtsgeldig i check check minimize check
Meerdere documenten   i minimize check minimize check
Meerdere ondertekenaars i minimize check minimize minimize
Meesturen van bijlagen i check check minimize check
Voortgang ondertekenen i minimize check minimize minimize
Authenticatiemethode i check check minimize check
Digitale handtekening i check check minimize check
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i check check check check
Opslaan van documenten i minimize check check check
Facturatie
Factureren i check check check check
Ideal op de factuur i check minimize minimize minimize
Kortingen en totalen op facturen i check check check check
Kostensoorten op factuur i minimize check check check
Nacalculatie facturatie i check check check check
Online factuur i check check minimize check
Paypal op de factuur i check minimize minimize minimize
Periodieke facturatie i check check check check
Self-billing i minimize minimize minimize check
Toevoegen bijlage i check check check check
UBL factureren i check check check check
Verzamelfactuur opstellen i check check check check
Btw tarieven toepassen i check check check check
Concept facturen opslaan i check check check check
Creditfacturen i check check check check
Eigen huisstijl op factuur i check check check check
Facturen inplannen i check check check check
Factureren in meerdere talen i minimize check check check
Factureren met abonnementen   i check check minimize minimize
Factureren met een vaste prijs i check check check check
Factureren met staffelprijzen i check check minimize check
Factureren naar klantgroepen i minimize check minimize minimize
Factuur sjablonen gebruiken i check check check check
Factuurverwerking
Meerdere facturen aanleveren i minimize check check minimize
Meerdere facturen in één keer verwerken i check check check minimize
Online archief i check check check minimize
Splitsen en samenvoegen   i minimize check check minimize
Status bekijken van factuur check check check minimize
UBL facturen verwerken i check check check minimize
Accorderen via een mobiele app i minimize check check minimize
Automatische boekingsvoorstellen i check check check minimize
Autorisatie regels i minimize check check minimize
Autorisatie workflow i minimize check check minimize
Facturen digitaal aanleveren i check check check minimize
Factuur matchen aan ontvangsten i check check check minimize
Factuur notities i check check check minimize
Herkennen facturen i check check check minimize
Inleveren via een mobiele app   i check check minimize minimize
HRM
Medewerkersprofielen i check check check check
Meerdere verlof soorten i minimize check check check
MSS i minimize check minimize check
MSS app i minimize check minimize check
Sjablonen functie profielen i minimize check minimize check
Arbeidsovereenkomst generator i minimize check minimize check
Bedrijfseigendommen aanvragen i minimize check minimize minimize
Contractbeheer medewerkers i minimize check minimize check
Digitaal personeelsdossier   i minimize check minimize check
ESS i minimize check minimize check
Genereren van een organogram i minimize check minimize check
Mobiele app i minimize check minimize check
Implementatie kosten
€0 minimize minimize minimize minimize
€1 tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 tot €500 minimize minimize minimize check
€20.000 of meer minimize minimize minimize check
€5.000 tot €20.000 minimize minimize minimize check
€500 tot €5.000 minimize minimize minimize check
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i minimize check minimize check
Procesbeschrijvingen   i minimize check minimize check
Registreren van inspecties i minimize check check check
Verbetervoorstellen i minimize check minimize check
Werkinstructies   i minimize check minimize check
Offerte
Groeperen van producten i minimize check minimize check
Kortingen en totalen i check check check check
Offerte omzetten in factuur   i check check minimize check
Offerte online accepteren   i check check minimize check
Offerte sjablonen i check check check check
Omzetten offerte naar contract i check check minimize check
Omzetten offerte naar project i check check check check
Online beschikbaar i check minimize minimize minimize
Opstellen van offertes   i check check check check
Overzicht offerte status i check check check check
Tonen van 3D visualisaties i minimize minimize minimize minimize
Versiebeheer i check check check minimize
Voorcalculatie i check check check minimize
Algemene voorwaarden i check check check check
Eigen huisstijl op offertes i check check check check
Online offerte dialoog i minimize check minimize minimize
Personeelsplanning
Inwerkschema's i minimize minimize minimize check
Meerdere locaties/afdelingen i minimize check check check
Open diensten i minimize minimize minimize check
Oproep meldingen i minimize minimize minimize check
Pauzes berekenen   i minimize check minimize check
Plannen op basis van budget i check minimize minimize check
Plannen op verwachte loonkosten i minimize minimize minimize minimize
Roosters maken  i minimize check check check
Toeslagen i minimize check minimize check
Weersverwachting   i minimize minimize minimize minimize
Werktijden/diensten ruilen   i minimize minimize minimize check
Beschikbaarheid checken   i check check minimize check
Diensten herhalen   i minimize check minimize check
Optimale bezetting i check minimize check check
Platform
API   i check check check check
Cloud i check check check check
Sandbox i minimize minimize check check
Server i minimize minimize minimize check
Zelflerende software i minimize minimize minimize minimize
Prijsmodel
Abonnement i check check check check
Eenmalig betalen i minimize minimize check minimize
Freemium i minimize minimize minimize minimize
Gratis proefaccount i check minimize minimize check
Op aanvraag i check check check minimize
Per eenheid i minimize minimize minimize minimize
Productieplanning
MRP i minimize minimize minimize minimize
Plannen van productie i minimize minimize minimize check
Simulatie i minimize minimize minimize minimize
Stuklijstbeheer i minimize minimize minimize check
Uitbesteding van activiteiten i minimize minimize minimize check
Projectmanagement
Capaciteit planning i check minimize minimize check
Project fases i check check check check
Project sjablonen i check check check check
Projectbeheer i check check check check
Projecten planning i check minimize check check
Tariefstructuur i check check check check
Teambeheer i minimize check check check
Timetracking   i check minimize check check
Budgetbewaking   i check check check minimize
Inkoopfacturen op projecten i check check check check
Nieuwe project sjablonen maken i check check check check
Rittenregistratie
Ritten registreren i minimize check minimize check
Track and trace i minimize minimize minimize minimize
Automatische rittenregistratie i minimize minimize minimize minimize
Factureren van ritten i minimize check minimize check
Sales
Lead management i check check minimize minimize
Live chat i minimize minimize minimize minimize
Openstaande tegoedbonnen i minimize check minimize minimize
Personalisatie i check check minimize minimize
Q&A knowledge base i minimize check minimize check
Sales proces verdelen in fases i check check minimize minimize
Spaarprogramma’s   i minimize minimize minimize minimize
Tegoedbonnen i minimize check minimize minimize
Tracking i minimize minimize minimize minimize
Analyseer conversies   i minimize check minimize minimize
Email campagne maken   i minimize check minimize minimize
Software categorie
Analyse en rapportage i minimize minimize check minimize
Bezorging i minimize minimize minimize minimize
Boekhouding i minimize minimize check minimize
CRM i check minimize check check
Debiteurenbeheer i minimize minimize check minimize
Declaratie i minimize minimize minimize check
Digitaal ondertekenen i minimize minimize minimize minimize
Document management i minimize minimize check check
EPD i minimize minimize minimize minimize
ERP i minimize check check check
Facturatie i minimize minimize check check
Factuurverwerking i minimize minimize check check
Fiscaal i minimize minimize check minimize
Flexibele verloning i minimize minimize minimize minimize
Helpdesk i minimize minimize check check
HRM i minimize minimize minimize check
Integratie software i minimize minimize check check
Jaarrekening i minimize minimize minimize minimize
Kassa i minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitsmanagement i minimize minimize minimize check
Offerte i minimize minimize check check
Opleidingsmanagement minimize minimize minimize minimize
Personeelsplanning i minimize minimize check check
Procesmanagement i minimize minimize minimize check
Productconfiguratie i minimize minimize minimize minimize
Productieplanning i minimize minimize minimize minimize
Projectmanagement i check minimize check check
Recruitment i minimize minimize minimize minimize
Reservering i minimize minimize minimize minimize
Rittenregistratie i minimize minimize minimize minimize
Salarisadministratie i minimize minimize minimize minimize
Sales i minimize minimize check check
Servicemanagement i minimize minimize minimize check
Talentmanagement i minimize minimize minimize minimize
Urenregistratie i check minimize check check
Verzuim i minimize minimize check minimize
Voorraadbeheer i minimize minimize minimize check
Webshops i minimize minimize minimize minimize
Werkbonnen i minimize minimize check check
Support
Chat met medewerker minimize
Chatbot minimize
Kennisbank check
Mail/bericht via website check
Software demo i check check check check
Telefonische helpdesk check
Taakbeheer
Externe partij login   i check check check check
Status van lopende taken i check check check check
Taken overzicht i check check check check
Toewijzen van rollen i check check check check
Aanmaken van taken i check check check check
Taal interface
Arabisch minimize minimize minimize minimize
Bahasa Indonesia minimize
Deens   minimize minimize minimize minimize
Duits   minimize check minimize check
Engels   minimize check check check
Fins minimize minimize minimize minimize
Frans   minimize check minimize minimize
Hindi
Italiaans   minimize minimize minimize minimize
Japans
Mandarijn   minimize minimize minimize minimize
Nederlands   check check check check
Noors   minimize minimize minimize minimize
Pools   minimize minimize minimize minimize
Portugees   minimize minimize minimize minimize
Roemeens
Russisch minimize minimize minimize minimize
Spaans   minimize minimize minimize minimize
Tamil
Telugu
Tsjechisch minimize minimize minimize minimize
Turks   minimize minimize minimize minimize
Zweeds   minimize minimize minimize minimize
Type organisatie
MKB i check check check check
Grootbedrijf i check check minimize check
Multinationals i minimize check minimize minimize
Starter i check minimize check check
Stichting i check check minimize check
Vereniging i check check minimize check
ZZP i check minimize check minimize
Non-profit i check check minimize check
Urenregistratie
Inklokken i minimize minimize minimize check
Inzicht in urensaldo's i check check check check
Mobiele app i check check check check
Plus- en minuren   i check check check check
Urenregistratie per project i check check check check
Urenregistratie personeel i check check check check
Accorderen van uren i check check minimize check
Activiteitstimer i check minimize minimize check
Afwezigheidregistratie i check check check check
Automatische tijdregistratie i check minimize minimize minimize
Cao regels i minimize check minimize check
Externe urenvalidatie i minimize minimize minimize check
Tijd matchen aan klant i check minimize minimize check
Verzuim
Scheiding medische en niet medische gegevens   i minimize check minimize minimize
Status overzicht per medewerker   i check check minimize check
Verzuimdossier per medewerker   i minimize check minimize check
Verzuimprotocol conform WvP i minimize check minimize check
Werknemer login i minimize check minimize check
Bedrijfsarts login   i minimize check minimize minimize
Derde partij login   i minimize check minimize check
Voorraadbeheer
Inkopen bij leveranciers i minimize check check check
Meerdere locaties i minimize check minimize check
Optimale orderpick route i minimize minimize minimize minimize
Orderpicklocaties   i minimize check minimize check
Pakbonnen inlezen i minimize check minimize check
Prijslabels printen minimize minimize minimize minimize
Retouren i minimize check minimize minimize
Serie- en batchnummers   i minimize check minimize check
Tracing i minimize minimize minimize minimize
Verkooporders verwerken i minimize check minimize minimize
Voorraad alert i minimize check minimize check
Voorraden beheren i minimize check minimize check
Berekening voorraadwaardering i minimize check minimize minimize
Besteladvieslijst i minimize check check minimize
Genereren van een voorraadlijst i minimize check minimize check
Houdbaarheidsdatum i minimize check minimize minimize
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i minimize check minimize minimize
Workflow management   i check check minimize minimize
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website