clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:

  • Softwareselectie tool
  • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

  • Gratis advies van een software expert
  • Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.

Urenregistratie systeem voor advocaten

De beste urenregistratie systeem voor advocaten zoeken, vergelijken en selecteren. 

TimeChimp Humanwave Atrea Workforce Management Systems Cleverdesk
TimeChimpHumanwaveAtrea Workforce Management SystemsCleverdesk
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website
Beoordeling (5.0)5.0 (4.9)4.9 (5.0)5.0
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers check check minimize check
6 tot 10 medewerkers check check minimize check
11 tot 25 medewerkers check check minimize check
26 tot 50 medewerkers check check check check
51 tot 75 medewerkers check check check check
76 tot 100 medewerkers check check check check
101 tot 150 medewerkers check check check check
151 tot 200 medewerkers check check check check
201 tot 250 medewerkers check check check check
251 tot 300 medewerkers check minimize check check
301 tot 350 medewerkers check minimize check check
351 tot 400 medewerkers check minimize check check
401 tot 500 medewerkers check minimize check check
500 of meer medewerkers check minimize check check
Analyse en rapportage
Kasstroomoverzicht i minimize minimize minimize minimize
Kostenplaats rapportages i check check check minimize
Kostenprognoses minimize check minimize minimize
Medewerker productiviteit i check minimize minimize check
Omzet prognoses i minimize minimize minimize minimize
Omzet rapportages i check minimize minimize check
Omzet rapportages per medewerker i check minimize minimize check
Omzet verdeling klantenportefeuille i check minimize minimize check
Onderhandenwerk positie i minimize minimize minimize check
Opleidingsrapportages i minimize minimize minimize minimize
POP rapportages i minimize minimize minimize minimize
Prognose balans minimize minimize minimize minimize
Prognose kasstroomoverzicht minimize minimize minimize minimize
Prognose resultatenrekening minimize minimize minimize minimize
Project resultaten check check minimize check
Resultatenrekening i minimize minimize minimize minimize
Verzuimrapportages   i check check check check
Balans i check minimize minimize minimize
Benchmark   i minimize minimize minimize minimize
Bezettingsgraad rapportages minimize minimize check minimize
Doorrekenen van scenario’s   i minimize minimize minimize minimize
Drillthrough   i minimize minimize check minimize
Financiële ratio's i minimize minimize minimize minimize
HR rapportages i minimize check minimize check
Beveiliging
Back ups i check minimize check check
Beveiliging en toegang op IP-adres i minimize check check check
Data opslag in Europa  i check minimize check check
Flexibele gebruikersrechten   i check check check check
Single Sign On (SSO) i check minimize check check
Twee-factor-authenticatie i check check check check
Branche
Overheid i check check check check
Zakelijke dienstverlening i check check check check
Zorg i check check check check
Bouw en installatie i check check check check
Facilitaire dienstverlening i check check check check
Horeca i check check check minimize
IT i check check check check
Maatschappelijke dienstverlening i check check check check
Retail i check check check check
Farma en Chemie i check check check check
Accountancy i check minimize check check
Agro sector i check check check check
Automotive i check check check minimize
Educatie i check check check minimize
Handel i check check check minimize
Industrie i check check check check
Logistiek i check check check check
Media i check check check minimize
Online dienstverlening i check check check minimize
Petrol markt i check minimize check minimize
Productie i check check check check
Recreatie i check check check minimize
Uitzendbranche i check minimize check check
Vastgoedsector i check check check check
Budget per gebruiker per maand
€1 tot €5 check check check minimize
€5 tot €10 check check minimize minimize
€10 tot €25 check check minimize check
€25 tot €50 minimize minimize minimize check
€50 tot €75 minimize minimize minimize minimize
€75tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 of meer minimize minimize minimize minimize
Communicatie
Bezoekersregistratie i check minimize check check
Communicatie via software i check check minimize check
Delen van nieuwsberichten check check minimize check
Interne chat i minimize minimize minimize minimize
Logboek i check check minimize check
Online agenda i minimize minimize minimize check
Processignalen i check check minimize check
Tijdlijn i minimize minimize minimize check
Declaraties
Kilometerdeclaraties   i check check check check
Onkostendeclaraties i check check minimize check
Real time valuta conversie i check minimize minimize check
Status bekijken van declaraties i check check check check
Accorderingsworkflow   i check check check check
Automatische buitenlandse btw teruggave i minimize minimize minimize check
Automatische kilometer berekening i check minimize minimize check
Business trips aanvragen i minimize minimize minimize minimize
Creditcard integratie i minimize minimize minimize minimize
Declaraties accorderen via een app i check minimize check check
Declaraties kostenplaatsen i check check check check
Declareren via een app   i check check check check
Feedback notities i check check minimize check
Digitaal ondertekenen
Juridisch rechtsgeldig i check minimize minimize check
Meerdere documenten   i check minimize minimize check
Meerdere ondertekenaars i minimize minimize minimize minimize
Meesturen van bijlagen i check check minimize check
Voortgang ondertekenen i minimize check minimize minimize
Authenticatiemethode i minimize minimize minimize check
Digitale handtekening i check check minimize check
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i check check minimize check
Opslaan van documenten i check check minimize check
HRM
Medewerkersprofielen i check check check check
Meerdere verlof soorten i check check check check
MSS i check check check check
MSS app i minimize minimize check check
Sjablonen functie profielen i check check minimize check
Arbeidsovereenkomst generator i minimize check minimize check
Bedrijfseigendommen aanvragen i minimize minimize minimize minimize
Contractbeheer medewerkers i check check minimize check
Digitaal personeelsdossier   i check check check check
ESS i check check check check
Genereren van een organogram i minimize check minimize check
Mobiele app i check check check check
Implementatie kosten
€0 check minimize minimize minimize
€1 tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 tot €500 check minimize minimize check
€20.000 of meer minimize minimize minimize check
€5.000 tot €20.000 minimize minimize minimize check
€500 tot €5.000 minimize minimize minimize check
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i check minimize minimize check
Procesbeschrijvingen   i check minimize minimize check
Registreren van inspecties i check minimize minimize check
Verbetervoorstellen i check minimize minimize check
Werkinstructies   i check minimize minimize check
Personeelsplanning
Inwerkschema's i minimize minimize minimize check
Meerdere locaties/afdelingen i check check check check
Open diensten i check minimize check check
Oproep meldingen i check minimize minimize check
Pauzes berekenen   i check minimize check check
Plannen op basis van budget i check minimize minimize check
Plannen op verwachte loonkosten i minimize minimize check minimize
Roosters maken  i check check check check
Weersverwachting   i minimize minimize minimize minimize
Werktijden/diensten ruilen   i check check minimize check
Beschikbaarheid checken   i check minimize check check
Diensten herhalen   i check minimize check check
Optimale bezetting i check check check check
Platform
API   i check check check check
Cloud i check check check check
Sandbox i check minimize minimize check
Server i minimize check check check
Zelflerende software i minimize minimize minimize minimize
Prijsmodel
Abonnement i check check check check
Eenmalig betalen i minimize minimize check minimize
Freemium i minimize minimize minimize minimize
Gratis proefaccount i check check minimize check
Op aanvraag i minimize minimize check minimize
Per eenheid i minimize check minimize minimize
Software categorie
Analyse en rapportage i minimize check minimize minimize
Bezorging i minimize minimize minimize minimize
Boekhouding i minimize minimize minimize minimize
CRM i check minimize minimize check
Debiteurenbeheer i minimize minimize minimize minimize
Declaratie i check check minimize check
Digitaal ondertekenen i minimize check minimize minimize
Document management i minimize check minimize check
EPD i minimize minimize minimize minimize
ERP i minimize minimize minimize check
Facturatie i check minimize minimize check
Factuurverwerking i check minimize minimize check
Fiscaal i minimize minimize minimize minimize
Flexibele verloning i minimize check minimize minimize
Helpdesk i minimize check minimize check
HRM i check check check check
Integratie software i minimize check minimize check
Jaarrekening i minimize minimize minimize minimize
Kassa i minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitsmanagement i minimize minimize minimize check
Offerte i check minimize minimize check
Opleidingsmanagement minimize check minimize minimize
Personeelsplanning i check check check check
Procesmanagement i minimize minimize minimize check
Productconfiguratie i minimize minimize minimize minimize
Productieplanning i minimize check minimize minimize
Projectmanagement i check check minimize check
Recruitment i minimize minimize minimize minimize
Reservering i minimize minimize minimize minimize
Rittenregistratie i check minimize minimize minimize
Salarisadministratie i minimize check minimize minimize
Sales i minimize minimize minimize check
Servicemanagement i minimize minimize minimize check
Talentmanagement i minimize check minimize minimize
Urenregistratie i check check check check
Verzuim i check minimize check minimize
Voorraadbeheer i minimize minimize minimize check
Webshops i minimize minimize minimize minimize
Werkbonnen i minimize minimize minimize check
Support
Chat met medewerker minimize check minimize
Chatbot minimize minimize minimize
Kennisbank minimize check check
Mail/bericht via website minimize check check
Software demo i check check check check
Telefonische helpdesk minimize check check
Taakbeheer
Externe partij login   i check minimize minimize check
Status van lopende taken i check minimize minimize check
Taken overzicht i check minimize minimize check
Toewijzen van rollen i check minimize minimize check
Aanmaken van taken i check minimize minimize check
Taal interface
Arabisch minimize minimize minimize minimize
Deens   minimize minimize minimize minimize
Duits   check minimize check check
Engels   check check check check
Fins minimize minimize minimize minimize
Frans   minimize check minimize minimize
Italiaans   minimize minimize minimize minimize
Mandarijn   minimize minimize minimize minimize
Nederlands   check check check check
Noors   minimize minimize minimize minimize
Pools   check minimize check minimize
Portugees   minimize minimize minimize minimize
Russisch minimize minimize minimize minimize
Spaans   minimize minimize minimize minimize
Tsjechisch minimize minimize minimize minimize
Turks   minimize minimize minimize minimize
Zweeds   minimize minimize minimize minimize
Type organisatie
MKB i check check check check
Grootbedrijf i check check check check
Multinationals i check minimize check minimize
Starter i check check check check
Stichting i check check minimize check
Vereniging i check check minimize check
ZZP i check check minimize minimize
Non-profit i check check check check
Urenregistratie
Inklokken i check check check check
Inzicht in urensaldo's i check check check check
Mobiele app i check check check check
Plus- en minuren   i minimize check check check
Toeslagen i check check check check
Urenregistratie per project i check check check check
Urenregistratie personeel i check check check check
Accorderen van uren i check check check check
Activiteitstimer i check minimize check check
Afwezigheidregistratie i check check check check
Automatische tijdregistratie i minimize check check minimize
Calamiteitenregistratie i minimize check check minimize
Cao regels i minimize minimize check check
Digitale prikklok i check minimize check minimize
Externe urenvalidatie i check minimize check check
Tijd matchen aan klant i minimize check check check
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i minimize check check minimize
Workflow management   i check check minimize minimize
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website