clear

Waarom SoftwareWatcher

SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:

  • Softwareselectie tool
  • SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.

  • Gratis advies van een software expert
  • Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.

Urenregistratie systeem voor de horeca

De beste urenregistratie systemen voor de horeca zoeken, vergelijken en selecteren. 

Gripp TimeChimp Humanwave Atrea Workforce Management Systems
GrippTimeChimpHumanwaveAtrea Workforce Management Systems
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website
Beoordeling (5.0)5.0 (5.0)5.0 (4.9)4.9 (5.0)5.0
Aantal medewerkers
1 tot 5 medewerkers check check check minimize
6 tot 10 medewerkers check check check minimize
11 tot 25 medewerkers check check check minimize
26 tot 50 medewerkers check check check check
51 tot 75 medewerkers check check check check
76 tot 100 medewerkers check check check check
101 tot 150 medewerkers check check check check
151 tot 200 medewerkers check check check check
201 tot 250 medewerkers check check check check
251 tot 300 medewerkers check check minimize check
301 tot 350 medewerkers check check minimize check
351 tot 400 medewerkers check check minimize check
401 tot 500 medewerkers check check minimize check
500 of meer medewerkers check check minimize check
Analyse en rapportage
Kasstroomoverzicht i check minimize minimize minimize
Kostenplaats rapportages i check check check check
Kostenprognoses check minimize check minimize
Medewerker productiviteit i check check minimize minimize
Omzet prognoses i check minimize minimize minimize
Omzet rapportages i check check minimize minimize
Omzet rapportages per medewerker i check check minimize minimize
Omzet verdeling klantenportefeuille i check check minimize minimize
Onderhandenwerk positie i check minimize minimize minimize
Opleidingsrapportages i minimize minimize minimize minimize
POP rapportages i minimize minimize minimize minimize
Prognose balans check minimize minimize minimize
Prognose kasstroomoverzicht check minimize minimize minimize
Prognose resultatenrekening check minimize minimize minimize
Project resultaten check check check minimize
Resultatenrekening i check minimize minimize minimize
Verzuimrapportages   i check check check check
Balans i check check minimize minimize
Benchmark   i minimize minimize minimize minimize
Bezettingsgraad rapportages minimize minimize minimize check
Doorrekenen van scenario’s   i minimize minimize minimize minimize
Drillthrough   i minimize minimize minimize check
Financiële ratio's i minimize minimize minimize minimize
HR rapportages i minimize minimize check minimize
Beveiliging
Back ups i check check minimize check
Beveiliging en toegang op IP-adres i check minimize check check
Data opslag in Europa  i check check minimize check
Flexibele gebruikersrechten   i check check check check
Single Sign On (SSO) i check check minimize check
Twee-factor-authenticatie i check check check check
Branche
Overheid i check check check check
Zakelijke dienstverlening i check check check check
Zorg i minimize check check check
Bouw en installatie i check check check check
Facilitaire dienstverlening i check check check check
Horeca i check check check check
IT i check check check check
Maatschappelijke dienstverlening i check check check check
Retail i minimize check check check
Farma en Chemie i check check check check
Accountancy i check check minimize check
Agro sector i check check check check
Automotive i check check check check
Educatie i check check check check
Handel i check check check check
Industrie i check check check check
Logistiek i check check check check
Media i check check check check
Online dienstverlening i minimize check check check
Petrol markt i minimize check minimize check
Productie i minimize check check check
Recreatie i check check check check
Uitzendbranche i check check minimize check
Vastgoedsector i check check check check
Budget per gebruiker per maand
€1 tot €5 minimize check check check
€5 tot €10 minimize check check minimize
€10 tot €25 minimize check check minimize
€25 tot €50 minimize minimize minimize minimize
€50 tot €75 minimize minimize minimize minimize
€75tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 of meer minimize minimize minimize minimize
Communicatie
Bezoekersregistratie i minimize check minimize check
Communicatie via software i check check check minimize
Delen van nieuwsberichten minimize check check minimize
Interne chat i check minimize minimize minimize
Logboek i check check check minimize
Online agenda i check minimize minimize minimize
Processignalen i check check check minimize
Tijdlijn i check minimize minimize minimize
Declaraties
Kilometerdeclaraties   i check check check check
Onkostendeclaraties i check check check minimize
Real time valuta conversie i minimize check minimize minimize
Status bekijken van declaraties i check check check check
Accorderingsworkflow   i check check check check
Automatische buitenlandse btw teruggave i minimize minimize minimize minimize
Automatische kilometer berekening i check check minimize minimize
Business trips aanvragen i minimize minimize minimize minimize
Creditcard integratie i minimize minimize minimize minimize
Declaraties accorderen via een app i minimize check minimize check
Declaraties kostenplaatsen i check check check check
Declareren via een app   i minimize check check check
Feedback notities i check check check minimize
Digitaal ondertekenen
Juridisch rechtsgeldig i check check minimize minimize
Meerdere documenten   i minimize check minimize minimize
Meerdere ondertekenaars i minimize minimize minimize minimize
Meesturen van bijlagen i check check check minimize
Voortgang ondertekenen i minimize minimize check minimize
Authenticatiemethode i check minimize minimize minimize
Digitale handtekening i check check check minimize
Documentbeheer
Formulieren en sjablonen i check check check minimize
Opslaan van documenten i minimize check check minimize
HRM
Medewerkersprofielen i check check check check
Meerdere verlof soorten i minimize check check check
MSS i minimize check check check
MSS app i minimize minimize minimize check
Sjablonen functie profielen i minimize check check minimize
Arbeidsovereenkomst generator i minimize minimize check minimize
Bedrijfseigendommen aanvragen i minimize minimize minimize minimize
Contractbeheer medewerkers i minimize check check minimize
Digitaal personeelsdossier   i minimize check check check
ESS i minimize check check check
Genereren van een organogram i minimize minimize check minimize
Mobiele app i minimize check check check
Implementatie kosten
€0 minimize check minimize minimize
€1 tot €100 minimize minimize minimize minimize
€100 tot €500 minimize check minimize minimize
€20.000 of meer minimize minimize minimize minimize
€5.000 tot €20.000 minimize minimize minimize minimize
€500 tot €5.000 minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitmanagement
Klachtregistratie i minimize check minimize minimize
Procesbeschrijvingen   i minimize check minimize minimize
Registreren van inspecties i minimize check minimize minimize
Verbetervoorstellen i minimize check minimize minimize
Werkinstructies   i minimize check minimize minimize
Personeelsplanning
Inwerkschema's i minimize minimize minimize minimize
Meerdere locaties/afdelingen i minimize check check check
Open diensten i minimize check minimize check
Oproep meldingen i minimize check minimize minimize
Pauzes berekenen   i minimize check minimize check
Plannen op basis van budget i check check minimize minimize
Plannen op verwachte loonkosten i minimize minimize minimize check
Roosters maken  i minimize check check check
Weersverwachting   i minimize minimize minimize minimize
Werktijden/diensten ruilen   i minimize check check minimize
Beschikbaarheid checken   i check check minimize check
Diensten herhalen   i minimize check minimize check
Optimale bezetting i check check check check
Platform
API   i check check check check
Cloud i check check check check
Sandbox i minimize check minimize minimize
Server i minimize minimize check check
Zelflerende software i minimize minimize minimize minimize
Prijsmodel
Abonnement i check check check check
Eenmalig betalen i minimize minimize minimize check
Freemium i minimize minimize minimize minimize
Gratis proefaccount i check check check minimize
Op aanvraag i check minimize minimize check
Per eenheid i minimize minimize check minimize
Software categorie
Analyse en rapportage i minimize minimize check minimize
Bezorging i minimize minimize minimize minimize
Boekhouding i minimize minimize minimize minimize
CRM i check check minimize minimize
Debiteurenbeheer i minimize minimize minimize minimize
Declaratie i minimize check check minimize
Digitaal ondertekenen i minimize minimize check minimize
Document management i minimize minimize check minimize
EPD i minimize minimize minimize minimize
ERP i minimize minimize minimize minimize
Facturatie i minimize check minimize minimize
Factuurverwerking i minimize check minimize minimize
Fiscaal i minimize minimize minimize minimize
Flexibele verloning i minimize minimize check minimize
Helpdesk i minimize minimize check minimize
HRM i minimize check check check
Integratie software i minimize minimize check minimize
Jaarrekening i minimize minimize minimize minimize
Kassa i minimize minimize minimize minimize
Kwaliteitsmanagement i minimize minimize minimize minimize
Offerte i minimize check minimize minimize
Opleidingsmanagement minimize minimize check minimize
Personeelsplanning i minimize check check check
Procesmanagement i minimize minimize minimize minimize
Productconfiguratie i minimize minimize minimize minimize
Productieplanning i minimize minimize check minimize
Projectmanagement i check check check minimize
Recruitment i minimize minimize minimize minimize
Reservering i minimize minimize minimize minimize
Rittenregistratie i minimize check minimize minimize
Salarisadministratie i minimize minimize check minimize
Sales i minimize minimize minimize minimize
Servicemanagement i minimize minimize minimize minimize
Talentmanagement i minimize minimize check minimize
Urenregistratie i check check check check
Verzuim i minimize check minimize check
Voorraadbeheer i minimize minimize minimize minimize
Webshops i minimize minimize minimize minimize
Werkbonnen i minimize minimize minimize minimize
Support
Chat met medewerker minimize check
Chatbot minimize minimize
Kennisbank minimize check
Mail/bericht via website minimize check
Software demo i check check check check
Telefonische helpdesk minimize check
Taakbeheer
Externe partij login   i check check minimize minimize
Status van lopende taken i check check minimize minimize
Taken overzicht i check check minimize minimize
Toewijzen van rollen i check check minimize minimize
Aanmaken van taken i check check minimize minimize
Taal interface
Arabisch minimize minimize minimize minimize
Deens   minimize minimize minimize minimize
Duits   minimize check minimize check
Engels   minimize check check check
Fins minimize minimize minimize minimize
Frans   minimize minimize check minimize
Italiaans   minimize minimize minimize minimize
Mandarijn   minimize minimize minimize minimize
Nederlands   check check check check
Noors   minimize minimize minimize minimize
Pools   minimize check minimize check
Portugees   minimize minimize minimize minimize
Russisch minimize minimize minimize minimize
Spaans   minimize minimize minimize minimize
Tsjechisch minimize minimize minimize minimize
Turks   minimize minimize minimize minimize
Zweeds   minimize minimize minimize minimize
Type organisatie
MKB i check check check check
Grootbedrijf i check check check check
Multinationals i minimize check minimize check
Starter i check check check check
Stichting i check check check minimize
Vereniging i check check check minimize
ZZP i check check check minimize
Non-profit i check check check check
Urenregistratie
Inklokken i minimize check check check
Inzicht in urensaldo's i check check check check
Mobiele app i check check check check
Plus- en minuren   i check minimize check check
Toeslagen i minimize check check check
Urenregistratie per project i check check check check
Urenregistratie personeel i check check check check
Accorderen van uren i check check check check
Activiteitstimer i check check minimize check
Afwezigheidregistratie i check check check check
Automatische tijdregistratie i check minimize check check
Calamiteitenregistratie i minimize minimize check check
Cao regels i minimize minimize minimize check
Digitale prikklok i minimize check minimize check
Externe urenvalidatie i minimize check minimize check
Tijd matchen aan klant i check minimize check check
Workflow
Ontwerpen en aanpassen van workflows i minimize minimize check check
Workflow management   i check check check minimize
Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website Bekijk product link Ga naar website