Privacybeleid
menu
Ik wil software advies

Privacybeleid

De website van SoftwareWatcher is een dienst waarmee gebruikers (‘u’, ‘uw’) software kunnen selecteren op basis van hun specifieke wensen of behoeften. Onze website, mobiele sites en aanverwante toepassingen (samen ‘onze site’) worden beheerd en verwerkt door SoftwareWatcher B.V. (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) als eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke. Door onze site te bezoeken en onze diensten te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid en de hier beschreven procedures voor de verzameling en het beheer van informatie hebt gelezen en begrepen.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2020. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen en nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

Reikwijdte

Dit Privacybeleid geeft een gedetailleerde beschrijving van ons beleid en onze procedures voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u ons schenkt door ons uw persoonsgegevens toe te vertrouwen. Wij hechten er veel waarde aan en stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die u ons tijdens uw bezoek aan onze site of het gebruik van onze diensten verstrekt.

Verzameling van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kan worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord en betaalinformatie. Gegevens waaruit de identiteit verwijderd is (anonieme gegevens) zijn geen persoonsgegevens.

In de loop van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens op verschillende manieren. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die u ons direct verstrekt, maar wij verzamelen ook gegevens door uw interactie met onze diensten te registreren, bijvoorbeeld door op onze site cookies te gebruiken. Wij kunnen ook informatie van derden ontvangen.

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Maar meestal zult u ons bepaalde gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld om een demonstratie van software te krijgen of andere voordelen te genieten die voor gebruikers toegankelijk zijn. Het is ook mogelijk dat u bepaalde gegevens moet verstrekken om een vraag te kunnen stellen en ons in staat te stellen om erop te antwoorden.

Verplichte informatie is op onze site met een sterretje aangeduid. Als u ons verplichte informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat uw verzoek niet of met vertraging wordt behandeld.

Informatie die u ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren informatie die u ons op onze site verstrekt of ons op andere manieren bezorgt.
Informatie over derden: Wanneer u namens een derde een demonstratie inplant, moet u hun persoonsgegevens invoeren. U moet de toestemming van deze derden verkrijgen voor u ons hun persoonsgegevens verstrekt en u moet garanderen dat u ze geldig hebt verkregen.
Informatie uit andere bronnen: Wij kunnen ook informatie over u ontvangen van gelieerde entiteiten, zakelijke partners of andere onafhankelijke derden. Wij kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die wij over u hebben verzameld. Wanneer u onze site bezoekt door op een link te klikken op een site van een van onze handelspartners en u bij die partner geregistreerd bent, kan de partner informatie die u hem hebt verstrekt met ons delen, zoals uw contactgegevens en uw profiel. Een ander voorbeeld: als u diensten van derden gebruikt (zoals sociale netwerkdiensten) via onze site of voor u onze site bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en andere informatie die wij via deze diensten verkrijgen. Wij werken met onze huidige en toekomstige partners samen om uw gebruik van onze site te verbeteren en persoonlijker te maken volgens de procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven.
Automatische verzameling van informatie: Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw computer of mobiele toestel. Wij verzamelen bijvoorbeeld uw sessiegegevens, met inbegrip van uw IP-adres, de navigatiesoftware die u gebruikt en de verwijzende site. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de inhoud die u bekijkt, de pagina’s die u bezoekt en uw opzoekingen. Wij verzamelen dit type informatie om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, of om uw ervaring persoonlijker te maken.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij verzamelen uitsluitend voor specifieke doeleinden. Dit omvat het aanbieden van onze diensten, het uitvoeren en beheren van uw registratie en account, met inbegrip van uw toegang tot en gebruik van onze site, het publiceren van uw beoordelingen, scores en foto’s , en het uitvoeren en beheren van onze commerciële activiteiten, promotieacties, incentiveprogramma’s of marketingactiviteiten (met inbegrip van e-mailcampagnes, het bepalen en opnieuw bepalen van doelpublieken, profilering en segmentering).

Zoals reeds vermeld, kan onze verwerking van uw persoonsgegevens ook profilering omvatten (nl. elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen) om klantentypes voor onze producten en diensten te definiëren, onze site bij te werken en relevant te houden (optimalisatie van de klantervaring), onze activiteit te ontwikkelen en onze marketingstrategie uit te voeren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor ons aanwervingsproces en voor de professionele opleiding van onze teams.

Voor het plaatsen van een beoordeling vragen wij om de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mailadres. 

Voor het indienen van een contactverzoek vragen wij om de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Voor het toevoegen van bedrijfssoftware vragen wij om de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam bedrijf en website bedrijf.

Voor het aanvragen van een demonstratie van de software op onze website vragen bij om de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, aantal medewerkers van het bedrijf en de branche van het bedrijf waarin het actief is. 

                                                         

Marketing

Wij willen dat u gemakkelijk gebruik kunt maken van onze diensten en/of de speciale aanbiedingen van de op onze site voorgestelde software. Met dat doel kunnen wij u e-mails en/of pushmeldingen sturen met informatie over aanbiedingen en diensten die u kunnen interesseren .

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u uw toestemming hebt gegeven, als u goederen of diensten hebt verzocht of bij ons hebt gekocht (in dat geval sturen wij uitsluitend berichten in verband met soortgelijke producten en diensten) en niet hebt gevraagd om geen marketingberichten te ontvangen.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere partijen, waaronder andere bedrijven van onze groep en derden, bijvoorbeeld softwareleveranciers, gelieerde sites of apps en dienstverleners die namens ons werken, en meer algemeen onze zakelijke partners of leveranciers. Indien wij ons bedrijf of een deel ervan verkopen of afstaan en uw persoonsgegevens verband houden met het verkochte of afgestane deel van ons bedrijf, of indien wij met een ander bedrijf fuseren, zullen wij uw persoonsgegevens delen met de nieuwe eigenaar van ons bedrijf of met onze fusiepartner. Indien wij wettelijk verplicht zijn om het te doen, zullen wij persoonsgegevens delen om onze klanten, onze site, ons bedrijf en onze rechten en eigendommen te beschermen.

Voor meer informatie over de entiteiten die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, raadpleegt u hierna:

Software leveranciers Wij delen uw informatie met de software leveranciers om uw informatie over de software demonstratie te noteren en te beheren en om klachten en geschillen in verband met demo demonstraties te behandelen.
Derde dienstverleners die ons diensten verstrekken of namens ons optreden, meer bepaald voor zakelijke analyses, gegevensverwerking of betalingen, klantendienst, marketing, public relations, verspreiding van peilingen of prijstrekkingen, of om fraude te voorkomen . Wij kunnen derde dienstverleners toestemming geven om namens ons informatie te verzamelen, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is om de functies van onze site uit te voeren of voor een betere verspreiding van op uw interesses gerichte online advertenties. Derde dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot informatie en mogen ze uitsluitend verzamelen voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren. Zij mogen de informatie niet delen of voor andere doeleinden gebruiken.

Wij kunnen ook anonieme of geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze adverteerders laten weten wat het aantal bezoekers op onze site is of welke software het populairst is. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Cookies en andere webtechnologieën

Wij verzamelen informatie via cookies en soortgelijke technologieën (onzichtbare pixels). Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt. Cookies en onzichtbare pixels worden door uw internetbrowser opgeslagen. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Uw browser verzendt deze cookies telkens als u onze site bezoekt, zodat uw computer of mobiele apparaat wordt herkend. Zo kunnen wij uw browsingervaring verbeteren en persoonlijker maken.

In ons Cookiebeleid vindt u meer details over cookies en soortgelijke technologieën (zoals onzichtbare pixels) die wij gebruiken.

Op http:// www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u ook meer informatie over cookies in het algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw (mobiele) apparaat geïnstalleerd zijn en hoe u ze kunt beheren en verwijderen.

Wij gebruiken cookies op onze site voor de volgende algemene doeleinden:

Om uw browser te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt, om voorkeuren die u bij uw vorige bezoek hebt aangegeven op te slaan en te onthouden. Bijvoorbeeld: wanneer u zich op onze site hebt geregistreerd, zorgen de cookies ervoor dat wij uw inloggegevens kunnen onthouden, zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te vullen.
Om uw surfervaring en de inhoud op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten. Bijvoorbeeld: wanneer u een webpagina bezoekt, installeren wij, onze dienstverleners of onze partners automatisch een cookie om uw browser bij het gebruik van internet te herkennen, zodat wij informatie kunnen tonen die interessant voor u kan zijn.
Om de effectiviteit van bepaalde functies, aanbiedingen en elektronische mededelingen te meten en te documenteren (door vast te stellen welke e-mails u hebt geopend en of u op een link in het e-mailbericht hebt geklikt).

De optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers zou u moeten uitleggen hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u onnodige cookies uitschakelt. Let op: als u weigert cookies te accepteren, is het mogelijk dat u veel van de tools , inhoud of functies op onze site niet zult kunnen gebruiken.

Gegevens die door zakelijke partners en reclamenetwerken worden verzameld om gerichte reclame te verspreiden

Wij staan derden toe om informatie over uw online activiteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. Deze derden kunnen reclamebureaus zijn die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u hun advertenties op diverse websites bekijkt of erop reageert. De door derden verzamelde informatie wordt vervolgens gebruikt om uw gedrag en voorkeuren te voorspellen en gerichte advertenties op sites van derden te tonen. Let op: wij hebben geen controle over of toegang tot cookies en andere technologieën die derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen. Hun procedures vallen niet binnen de reikwijdte van dit Privacybeleid.

Uw rechten

Volgens de toepasselijke wetten en reglementen kunt u recht hebben op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, recht op beperking van hun verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht hebben om te bepalen hoe na uw overlijden uw persoonsgegevens worden gebruikt en uw rechten worden uitgeoefend.

Hierna vindt u meer details en informatie over hoe en wanneer u gebruik kunt maken van uw rechten. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren maar zijn gerechtigd om die periode met twee maanden te verlengen, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken.

Hierna vindt u meer informatie over uw rechten:

U kunt met betrekking tot uw persoonsgegevens over de volgende rechten beschikken:

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt dit recht gebruiken om een kopie te ontvangen van de persoonsgegeven wij over u hebben verzameld en om te controleren of wij ze volgens de regels verwerken.
Het recht om uw gegevens te verbeteren als ze onjuist zijn. U kunt bovendien onvolledige gegevens aanvullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.
Het recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt; of
u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust en er geen andere rechtsgrond voor bestaat; of
u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wij geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben; of
uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking hebben of wij de verwerking moeten voortzetten in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien:
u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist terwijl wij hun juistheid controleren; of
de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in de plaats daarvan de beperking van hun gebruik verzoekt; of
wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u ze nodig hebt voor een rechtsvordering; of
u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, gedurende de periode waarover wij beschikken om na te gaan of prevalerende gerechtvaardigde gronden hebben.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te ontvangen. U kunt ons ook verzoeken de persoonsgegevens aan een derde over te dragen indien dat technisch mogelijk is. U hebt dit recht uitsluitend met betrekking tot persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, indien de verwerking op toestemming berust of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking geautomatiseerd gebeurt.
Het recht om instructies te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten na uw overlijden. Indien wij over uw overlijden worden geïnformeerd, zullen wij uw persoonsgegevens wissen tenzij wij ze in toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen en/of wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, en in dat geval na hun mededeling aan een derde die u ons kunt aanduiden.

U zult geen vergoeding moeten betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding aanrekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is.

Om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of uw andere rechten) te verzekeren, kunnen wij verzoeken dat u ons een kopie van uw identiteitsdocument bezorgt. Dit is een veiligheidsmaatregel om te verzekeren dat persoonsgegevens niet worden onthuld aan een persoon die niet gerechtigd is om ze te ontvangen.

Wij kunnen ook contact met u opnemen om bijkomende informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij het sneller kunnen behandelen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij willen dat u onze website in alle vertrouwen kunt gebruiken. Daarom beschermen wij de informatie die wij verzamelen. Hoewel geen enkele website een volledige veiligheid kan garanderen vanwege de problemen die bij online activiteiten komen kijken, gebruiken wij passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, schade, wijziging of vernietiging.

Informatie over minderjarigen

Onze website is voorbehouden voor volwassenen en biedt geen voor minderjarigen bedoelde diensten aan. Wij verzamelen niet bewust gegevens over minderjarigen. Indien een persoon van wie wij weten dat hij of zij nog geen 18 jaar is ons persoonsgegevens stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

Externe links

Onze site kan links naar sites van derde partijen. Als u andere sites bezoekt via links op onze site, kunnen de beheerders van deze sites gegevens over u verzamelen of informatie over u delen. Deze gegevens zullen worden gebruikt volgens hun privacybeleid, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij oefenen geen controle uit over deze websites van derden en raden aan dat u het privacybeleid op hun websites leest, zodat u precies weet welke procedures zij hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

Internationale doorgiften

Uw persoonsgegevens kunnen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden worden doorgegeven naar landen in de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overbrengen, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Persoonsgegevens worden verzonden:

naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt, of;
naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, maar waar de overdracht wordt geregeld door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Wijzigingen van het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleidvan tijd tot tijd wijzigen. Op de eerste pagina van dit Privacybeleid zullen wij de datum vermelden waarop voor het laatst wijzigingen zijn aangebracht. Alle wijzigingen gaan in bij hun publicatie op de site. Wij zullen onze gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen van dit Privacybeleid door een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een kennisgeving op onze site te plaatsen. Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of klachten hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@softwarewatcher.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw probleem op te lossen voor u de toezichthoudende autoriteit benadert, vandaar dat wij u verzoeken om eerst contact met ons op te nemen.

Dit zijn onze volledige gegevens:

SoftwareWatcher BV, Abel Tasmanplein 1a, 9726 EK Groningen

E-mailadres: info@softwarewatcher.nl

Attn: Juridische afdeling


Strikt noodzakelijk

Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.

Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
cookiebar.accept Accept the cookie bar.
local
5 year Accept the cookie bar.
cookiebar.settings Settings from the cookie bar.
local
5 year Settings from the cookie bar.
PHPSESSID PHP.net
Sessions Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.

Prestatie

Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.

Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
vistrk Serverside tracking-system.
local
30 days Serverside tracking-system.
_ga Google
google-analytics.com (3rd party) or
2 years ID used to identify users
_ga_* Google
google-analytics.com (3rd party) or
2 years ID used to identify users

Targeting

Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.

Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
_gcl_au Google
3 months Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

Functioneel

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud.

Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving

Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een andere categorie behoren of die momenteel worden gecategoriseerd.

Naam Aanbieder / Domein Vervaldatum Omschrijving
__eoi unknown
unknown
unknown

HOE GOOGLE GEGEVENS GEBRUIKT VAN DEZE WEBSITE

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

Website laten maken door Dotsimpel